Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Буханевич О. М

Буханевич Олександр Миколайович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 25 лютого 1977 року в селі Печанівка Дзержинського (нині Романівського) району Житомирської області. У 1999 році з відзнакою закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство» та у 2004 році Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу за спеціальністю «Облік і аудит». У 1999 році розпочав свою трудову діяльність з посади старшого слідчого прокуратури м. Житомир. З 2000 по 2004 роки року працював в Національному університеті «Острозька академія», де займав посади викладача кафедри спеціальних юридичних дисциплін та заступника декана правничого факультету. З лютого по грудень 2004 року – Голова Правління Хмельницької регіональної правозахисної громадської організації «Народна довіра». З 2004 по 2005 рік – секретар Нетішинської міської ради. У квітні 2005 року призначений на посаду керівника апарату Хмельницької обласної державної адміністрації. Указом Президента України від 27 липня 2006 року № 651/2006 призначений на посаду голови Хмельницької обласної державної адміністрації, де працював до листопада 2007 року, ставши наймолодшим керівником області в історії незалежної України. Указом Президента України від 16 травня 2007 року № 416/2007 присвоєно другий ранг державного службовця. З травня по листопад 2007 року – член Ради національної безпеки і оборони України. У березні 2008 Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 року № 398-р призначений на посаду першого заступника Голови Державної податкової адміністрації України, де пропрацював до березня 2010 року. Указом Президента України від 20 серпня 2009 року присвоєно спеціальне звання державного радника податкової служби другого рангу. З квітня 2010 по липень 2012 року професор кафедри господарсько-правових дисциплін Національного університету державної податкової служби України, а в 2009 та 2013 роках працював на цій посаді за сумісництвом. З грудня 2013 по листопад 2014 року керівник секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. З березня 2016 року перебував на посадах професора та завідувача кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова. На даний час – професор цієї кафедри за сумісництвом. З грудня 2017 року по серпень 2020 року – Голова вченої ради Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова. З липня 2020 року працює на посаді керівника служби Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. З березня 2018 року очолює Навчально-наукову лабораторію дослідження проблем публічного адміністрування та децентралізації влади Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України.

У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Адміністративно-правове забезпечення житлово-комунального господарства в Україні» (спеціальність 12.00.07); у 2016 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теоретико-правові та праксеологічні засади надання адміністративних послуг в Україні» (спеціальність 12.00.07). Вчене звання доцента присвоєно у 2010 р., професора – у 2019 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2020 р.

Напрями наукових досліджень – теорія держави і права, конституційне право, адміністративне право, фінансове право, державне управління. Опублікував понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Правові основи захисту прав і законних інтересів платників податків в адміністративному порядку : навч. посібник для вузів» (у співавт., 2010), «Адміністративні послуги в Україні : теорія та практика реалізації : монографія» (2015), «Адміністративні послуги в Україні : засади надання та шляхи вдосконалення : монографія» (2017), «Публічна влада в Україні : проблемні аспекти та шляхи вдосконалення : монографія» (у співавт., 2018), «Адміністративне право України. Повний курс : підручник » (у співавт., 2018), «Настільна книга старости об’єднаної територіальної громади : посібник» (у співавт., 2018), «Адміністративно-правове регулювання доступу до публічної інформації в судових органах : монографія» (у співавт., 2019), «Муніципальне право України» : навчальний посібник» (у співавт., 2019), «Адміністративне право України. Повний курс» : підручник (у співавт., 2020), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 5 : «Адміністративне право» (у співавт., 2020).

Голова редакційної колегії журналу «Інформація і право»; член Наукової ради Збірника наукових праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування»; член редакційних колегій наукових видань «Часопис Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова «Університетські наукові записки», «Наука і правоохорона».

Заслужений юрист України (2017 р.). Нагороджений Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» (2019 р.); Почесною грамотою Національної академії правових наук України (2019 р.); Відзнакою Державної митної служби України – нагрудним знаком «За сприяння митним органам України» (2008 р.); Відзнакою Державної податкової адміністрації України – нагрудним знаком «Почесна відзнака Державної податкової служби України» (2009 р.); Відзнакою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – нагрудним знаком «Правосуддя і справедливість» (2014 р.). Нагороджений найвищими відомчими відзнаками Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України.
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net