Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Борисова В. І.

Борисова Валентина Іванівна

член-кореспондент НАПрН України

Народилася 23 листопада 1948 р. у м. Самбір Львівської області. У 1970 р. закінчила Харківський юридичний інститут (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). У 1970–1977 рр. –завідувач лабораторії Харківського юридичного інституту. У 1977–1980 рр. працювала викладачем кафедри планування народного господарства Харківського державного університету ім. О. М. Горького (нині – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). З 1980–1981 рр.– старший викладач, з 1981–1998 рр. – доцент, з 2001 р. – завідувач кафедри цивільного права №1 Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).

У 1980 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правове положення виробничих об’єднань в СРСР» (спеціальність 12.00.03), у 1983 р. присвоєно вчене звання доцента, професора – у 2010 р. Обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2012 р.

Напрями наукової діяльності – цивільне право, сімейне право, право інтелектуальної власності, корпоративне право. Опубліковала понад 180 наукових і навчально-методичних праць, серед яких: «Правовые основы предпринимательской деятельности: учебное пособие» (1998), «Цивільне право України. Частина перша: підручник» (у співавт., 2000), «Приватная высшая школа в объективе времени: украинский вариант: монография» (у співавт., 2000), «Сімейне право України: підручник» (у співавт., 2004, 2008, 2011, 2012), «Цивільне право України: підручник. У 2 т.» (у співавт., 2004, 2008, 2011), «Комментарий к Гражданскому кодексу Украины. Том ІІ» (у співавт., 2005), «Правовий статус непідприємницьких організацій: навчальний посібник» (у співавт., 2006), «Правові проблеми комунальної власності: монографія» (у співавт., 2007), «Корпоративне управління: монографія» (у співавт., 2007), «Правознавство» (у співавт., 2007), «Основи правознавства» (у співавт., 2007), «Договірне право: конспект лекцій» (2008), «Основи римського приватного права: підручник» (у співавт., 2009), «Енциклопедія цивільного права України» (у співавт., 2009), «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. Т.3.» (у співавт., 2009), «Харьковская цивилистическая школа: в духе традиций: монографія» (у співавт., 2011), «Харьковская цивилистическая школа. Право собственности: монография: (у співавт., 2012), «Договір як універсальна правова конструкція: монографія (у співавт., 2012), «Приватно-правові механізми здійснення та захисту суб’єктивних прав фізичних та юридичних осіб: монографія» (у співавт., 2013), «Харьковская цивилистическая школа. Антология семейного права: монография» (у співавт., 2013), «Правова доктрина України: у 5 т. Т.3: Доктрина приватного права України» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Правове регулювання некомерційних організацій в Україні: монографія» (у співавт., 2013), «Проблеми правової відповідальності: монографія» (у співавт., 2014), «Харьковская цивилистическая школа. Объекты гражданских прав: монография» (у співавт., 2015), «Харьковская цивилистическая школа. Грани наследственного права: монография» (у співавт., 2016).

Голова Харківського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України». Член редакційних колегій наукових видань «Проблеми законності», «Вісник Національної академії правових наук України», «Часопис цивілістики».

Заслужений працівник освіти України (2004). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2005, 2010). Нагороджена Грамотою Верховної Ради України (2020).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net