Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Боднар Т. В.

Боднар Тетяна Валеріївна

член-кореспондент НАПрН України

Народилась 24 червня 1962 р. у смт. Нова Ушиця Новоушицького району Хмельницької області. У 1984 р. закінчила з відзнакою юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 1984 р. по 1989 р. – помічник прокурора Московського, а згодом Шевченківського районів м. Києва. З 1989 р. по 1993 р. була викладачем основ правознавства в Київському інституті харчової промисловості. З 1993 р. і до нині працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, де пройшла шлях від асистента до професора кафедри цивільного права.

У 1994 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Формування і реалізація господарських зв`язків в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (цивільно-правовий аспект)» (спеціальність 12.00.03). Вчене звання доцента присвоєно у 1999 р. У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Теоретичні проблеми виконання договірних зобов`язань (цивільно-правовий аспект)» (спеціальність 12.00.03). Вчене звання професора присвоєно у 2007 р. У 2017 р. обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України.

Напрями наукових досліджень — цивільне право, договірне право, сімейне право. Автор понад 130 наукових і навчально-методичних праць, серед яких: «Цивільне право України: підручник» (у співав., 1997, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2010), «Зобов`язальне право: теорія та практика» (у співав., 1999), «Право власності в Україні» (у співав., 2000), «Виконання договірних зобов’язань» (2005), «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співав., 2005, 2006, 2008, 2010, 2013), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5т. Т.3: Цивільно-правові науки. Приватне право» (у співав., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Договірне право України. Загальна частина» (у співав., 2008), «Система органів державного управління та регулювання в сфері підприємницької діяльності» (у співав., 2010), «Правова доктрина України: у 5 т. Т.3: Доктрина приватного права України» (у співав., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Відповідальність у приватному праві» (у співав., 2014), «Сімейне право України» (у співав., 2016), «Договірні зобов`язання в цивільному праві (загальні положення)» (2017).

Була членом науково-консультативних рад при Верховному суді України та Вищому господарському суді України. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Член редакційної колегії наукового видання «Вісник господарського судочинства».

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net