Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Святоцький О. Д.

Святоцький Олександр Дмитрович

дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 30 грудня 1953 р. у м. Львові. У 1980 р. закінчив з відзнакою юридичний факультет Львівського державного університету ім. І. Я. Франка (нині — Львівський національний університет імені Івана Франка). З 1980 р. по 1983 р. працював відповідальним секретарем у Львівському міськвиконкомі. З 1983 р. по 1986 р. — аспірант юридичного факультету Львівського державного університету ім. І. Я. Франка. З 1986 р. по 1990 р. працював асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри кримінального права і процесу юридичного факультету цього ВНЗ. У 1990–1993 рр. — докторант юридичного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 2000 р. по 2001 р. та з 2003 р. по 2005 р. — радник Прем’єр-міністра України на громадських засадах, з 2016 р. – радник Першого віце - прем’єр – міністра України. З 2001 р. по 2005 р. — директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України). З 1995 р. і до сьогодні — головний редактор юридичного журналу «Право України». З 2015 р. – ректор Вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України.

У 1987 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Заснування і розвиток радянської адвокатури (історико-правовий аспект)» (спеціальність 12.00.01), у 1995 р. — дисертацію на здобуття ступеня доктора юридичних наук на тему: «Адвокатура в юридичному механізмі захисту прав громадян (історико-правове дослідження)» (спеціальність 12.00.01). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1995 р. Вчене звання професора присвоєно у 1997 р. У 2000 р. обраний членом-кореспондентом, а у 2009 р. — дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України).

Напрями наукової діяльності — конституційне право, організація публічної влади, історія держави і права України, судоустрій, організація інституту адвокатури, право інтелектуальної власності. Опублікував понад 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Адвокатура: історія і сучасність» (у співавт., 1997), «Історія держави і права України: у 2 т.» (у співавт., 2000), «Інтелектуальна власність в Україні: у 4 т.» (у співавт., 2002), «Право інтелектуальної власності» (у співавт., 2002), «Міжнародний комерційний арбітраж в Україні: теорія і законодавство» (у співавт., 2007), «Право інтелектуальної власності: Академічний курс» (у співавт., 2007), «Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката» (у співавт., 2009), «Влада в Україні: шляхи до ефективності» (у співавт., 2010), «Великий енциклопедичний юридичний словник» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 1: Загальнотеоретична та історична юриспруденція» (у співавт., 2013 (укр.), 2015 (англ.), «Класифікаційний (адвокатський) іспит у 17 книгах» (у співавт., 2017), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т.3: Загальна теорія права» (у співавт., 2017).

Головний редактор юридичного журналу «Право України», член редакційної колегії наукових журналів «Філософія права і загальна теорія права», «Санація та банкрутство», «Вісник Національної академії прокуратури», «Цивільне судочинство. Судова практика у цивільних справах», «Адміністративне судочинство. Судова практика в адміністративних справах», «Господарське судочинство. Судова практика у господарських справах», «Кримінальне судочинство. Судова практика у кримінальних справах», збірника наукових праць «Європейський суд з прав людини. Судова практика» та ін.

Заслужений юрист України (1997). Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ, ІІ, I ступенів (2002, 2007, 2017), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2003), Почесною грамотою Верховної Ради України (2004), Подякою від Генерального прокурора України (2012), Почесною відзнакою Конституційного Суду України (2012), Почесною відзнакою «Знак Пошани» Вищого господарського суду України (2012), Медаллю «За заслуги у розвитку адвокатури» (2012), Почесною відзнакою Одеської національної юридичної академії ІІ ступеня (2012), Почесною грамотою Секретаріату Національної спілки журналістів України (2012), Грамотою Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (2012), нагрудним знаком «Почесна відзнака Української секції Міжнародної поліцейської асоціації» (2015), Відзнакою Національної асоціації адвокатів України – орден «Видатний адвокат України» (2015). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого. Почесний професор Запорізького національного університету.
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net