Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Сіренко В. Ф.

Сіренко Василь Федорович

член-кореспондент НАН України,
дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 11 листопада 1941 р. у м. Пирятині Полтавської обл. У 1971 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). У тому ж році почав працювати в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, де обіймав посади молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, завідувача відділу. З 1998 р. по 2002 р. — народний депутат України III скликання. Голова Комітету з питань правової реформи (1998–2000), потім член Комітету з правової політики. З 2002 р. по 2006 р. — народний депутат України IV скликання, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики. З 2007 р. і до сьогодні — головний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.

У 1975 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Організація і розвиток принципів діяльності обчислювальних центрів, що функціонують в умовах АСУ» (спеціальність 12.00.02), у 1984 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теоретичні проблеми формування і реалізації інтересів у сфері державного управління» (спеціальність 12.00.02). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1984 р. Обраний членом-кореспондентом НАН України у 1995 р., дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) — у 1993 р.

Напрями наукових досліджень — теорія держави і права, проблеми розвитку правової системи України, державне управління. Опублікував понад 150 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Организационно-правовые вопросы деятельности вычислительных центров, функционирующих в условиях АСУ» (1976), «Проблема интереса в государственном управлении» (1980), «Обеспечение приоритета общегосударственных интересов» (1987), «Интересы — власть — управление» (1991), «Теоретичні проблеми систематизації законодавства» (у співавт., 1999), «Государство: демократическое, правовое, социальное» (2012).

Був членом Конституційної Асамблеї України, брав участь у розробці проектів законів України «Про судоустрій», «Про народне підприємство», «Про науково-технічну політику». Член наукової ради юридичного журналу «Право України».

Заслужений діяч науки і техніки України (1993).
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net