Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Щербина В. С.

Щербина Валентин Степанович

дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 7 листопада 1950 р. у с. Новоандріївка Новгородківського р-ну Кіровоградської обл. У 1978 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка), де і залишився працювати, пройшовши шлях від асистента до завідувача кафедри господарського права.

У 1983 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правове становище учасників арбітражного процесу» (спеціальність 12.00.04), у 1996 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Проблеми попередження господарських правопорушень в умовах становлення ринкової економіки» (спеціальність 12.00.04). Вчене звання доцента присвоєно у 1989 р., а вчене звання професора — у 2001 р. У 2004 р. обраний членом-кореспондентом, а у 2009 р. — дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України).

Напрями наукової діяльності — проблеми господарського права і господарського процесуального права. Опублікував понад 180 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Попередження господарських правопорушень» (1993), «Очерки акционерного права Украины» (у співавт., 1995), «Господарське право України: навчальний посібник» (1995, 1996, 1998, 1999, 2001, 2002), «Арбітражний процес» (у співавт., 1999), «Господарське право: підручник» (2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2013), «Правові проблеми створення та діяльності промислово-фінансових груп в Україні» (у співавт., 2005), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 4: Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Актуальні проблеми правового регулювання розвитку підприємницької діяльності в Україні» (у співавт., 2008), «Суб’єкти господарського права України» (2008), «Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар» (2004, 2008, 2012), «Система органів державного управління та регулювання в сфері підприємницької діяльності: монографія» (у співавт., 2010), «Актуальні проблеми господарського права (Загальна частина): навчальний посібник» (2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 4: Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина): навчальний посібник» (2016).

Член редакційної колегії видань: «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Юридичні науки», «Приватне право і підприємництво», «Вісник господарського судочинства», «Вісник Вищого адміністративного суду України», «Бюлетень законодавства і юридичної практики».

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Академік Академії наук вищої школи України (1999). Приймав участь у складі робочої групи з розробки проекту Господарського кодексу України.

Заслужений юрист України (2009), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2019). Оголошено подяку Президента України (2009). Нагороджений знаками Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (1999) та «За наукові досягнення» (2008), нагрудним знаком Вищого арбітражного суду України «Почесний працівник арбітражного суду України» та нагрудним знаком і платівкою Вищого господарського суду України «85 років арбітражно-судовій системі України». Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2012).
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net