Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Шакун В. І.

Шакун Василь Іванович

дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 1 грудня 1947 р. у с. Опришки Глобинського р-ну Полтавської обл. З 1972 р. по 1975 р. навчався на юридичному факультеті Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). У 1976 р. закінчив Київську вищу школу МВС СРСР. З 1971 р. по 1976 р. працював інспектором, старшим інспектором Штабу Південно-Західного управління транспортної міліції (м. Київ). З 1976 р. — на партійній роботі. З 1984 р. працював у Київській вищій школі МВС СРСР (нині — Національна академія внутрішніх справ України) на посадах: помічник начальника ВШ, заступник начальника ВШ, заступник начальника Української академії внутрішніх справ, перший проректор Української академії внутрішніх справ. Від 1997 р. і до грудня 2012 р. (з перервами) — перший проректор Національної академії внутрішніх справ України, а з грудня 2012 р. – професор кафедри кримінального права цієї академії. Генерал – майор міліції (1997).

У 1990 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Профілактика злочинності в адміністративному районі великого міста» (спеціальність 12.00.08), у 1996 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Урбанізація і злочинність в Україні» (спеціальність 12.00.08). Вчене звання професора присвоєно у 1997 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2004 р., дійсним членом (академіком) НАПрН України — у 2017 р.

Напрями наукової діяльності — дослідження проблем кримінального права та кримінології, виявлення причин та умов, які створюють економічну основу поширення злочинності, визначення меж впливу кримінально-правової системи на злочинність, проблеми злочинності у великих містах. Опубліковано понад 110 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Урбанізація і злочинність» (1996), «Влада і злочинність» (1997), «Суспільство і злочинність» (2003), «Кримінальне право: Підручник: Частина особлива» (1998), «Уголовный кодекс Украины: Науково-практичний коментар» (відп. ред., 1998), «Виправно-трудовий кодекс України: Науково-практичний коментар» (за ред., 2000), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 5: Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Гуманітарні та ресурсні проблеми національної безпеки України: монографія» (2011), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку» (у співавт., 2013 (укр.), 2018 (англ.), «Сучасна кримінально-правова система в Україні: реалії та перспективи» (2015), «Соціальна роль кримінального права» (2017), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 17: Кримінальне право» (у співавт., 2017).

Брав участь у розробці ряду законопроектів та нормативних актів, зокрема: у складі робочої групи МОН України готував проект закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту», а також пропозиції до проектів законів України «Про антикорупційне бюро України», «Про Національне бюро розслідувань» та ін. Один з авторів «Концепції реформи органів кримінальної юстиції».

Науковий консультант Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, член методичної ради з правознавства МОН України, член Ради з юридичної освіти і науки МОН України. Був членом науково-консультативних рад при Верховному суді України та Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних та кримінальних справ.

Член редакційної ради видання «Вісник Верховного Суду України», член редколегії журналу «Підприємництво, господарство, право», член редколегії журналу «Internal Security: Publishers of the Police Academy in Szczytno». Член спеціалізованої вченої ради Д 26.007.03 у Національній академії внутрішніх справ. Голова Координаційного бюро з проблем кримінології відділення кримінально-правових наук НАПрН України. Академік Академії наук вищої освіти України, Віце-президент вказаної академії. Академічний радник Національної академії медичних наук України.

Заслужений діяч науки і техніки України (2008). Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2020), медалями «Ветеран праці» (1987), «70 років Збройних Сил СРСР» (1990), «За бездоганну службу» ІІІ ступеня (1987). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2008).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net