Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Пилипчук В. Г.

Пилипчук Володимир Григорович

дійсний член (академік) НАПрН України

Вчений в галузі права, історії та філософії, експерт з питань національної безпеки. Доктор юридичних наук (2007 р.), професор (2009 р.), член-кореспондент НАПрН України (2009 р.), дійсний член (академік) Національної академії правових наук України (2020 р.).

Директор Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України. Голова Координаційного бюро з інформаційного права та інформаційної безпеки, керівник Секції правового забезпечення національної безпеки і оборони НАПрН України. Позаштатний консультант Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України. Головний редактор наукового журналу «Інформація і право», член редколегій низки українських та іноземних видань.

Напрями наукової діяльності – теорія та історія держави і права, інформаційне право, філософія права, національна та інформаційна безпека, історія спецслужб і правоохоронних органів, демократичний контроль над сектором безпеки і оборони. Фундатор наукової школи «Правового забезпечення інформаційної і національної безпеки», забезпечував становлення і розвиток наукових шкіл «Інформаційного права», «Правової інформатики та соціально-правового моделювання».

Народився 12 липня 1960 року в Житомирській області. У 1981 р. одержав вищу військово-спеціальну освіту в Харківському гвардійському вищому танковому командному училищі імені Верховної Ради УРСР, у 1992 р. – вищу спеціальну освіту у Вищій школі Міністерства безпеки. У 1996 р. пройшов підготовку в галузі економіки в Міжнародному інституті управління, бізнесу і права. У 2001 р. та 2007 р. відповідно отримав освітньо-науковий і науковий рівень вищої освіти в галузі юридичних наук в Національній академії СБ України. Тема докторської дисертації – «Теоретичні та організаційно-правові основи становлення і розвитку СНБ – СБ України». У 1977 – 2004 рр. проходив військову службу в Збройних силах та органах безпеки. З 2004 р. був радником Голови СБ України, керівником Наукового координаційного центру «Інститут оперативної діяльності та державної безпеки», директором Інституту дослідження проблем державної безпеки. Також був заступником голови Міжвідомчої науково-координаційної ради СБ України і НАН України; позаштатним консультантом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони; заступником голови Експертної ради в галузі національної безпеки ВАК України; експертом Експертної ради в галузі юридичних наук МОН України; членом науково-методичної ради при Генеральній прокуратурі України. З 2010 р. – директором Науково-дослідного центру правової інформатики (з 2012 р. – Науково-дослідний інститут інформатики і права) Національної академії правових наук України.

Опублікував понад 160 наукових праць, серед яких: «Інформаційне суспільство: філософсько-правовий вимір» (у співавт.), «Інформаційне насилля та безпека: світоглядно-правові аспекти» (у співавт.), «Становлення і розвиток правових основ та системи захисту персональних даних в Україні» (у співавт.), «Розвиток правової науки в інформаційній сфері: системні проблеми та пріоритети», «Пріоритети розвитку правової науки в галузі національної безпеки», «Формування теоретико-правових основ забезпечення державної безпеки України (кінець XX – початок XXI століття)», «Система і компетенція державних органів зі спеціальним статусом у сфері національної безпеки України» (у співавт.), «Державно-правові засади створення Служби безпеки України (1990 – 1992 рр.)», «Становлення і розвиток СНБ – СБ України: теоретичні та організаційно-правові основи (1991 – 2004)», «Правові основи діяльності державних органів та військових формувань у сфері національної безпеки України», «Недержавна система безпеки (проблеми становлення і розвитку)» (у співавт.), «Проблеми систематизації та комплексного розвитку антитерористичного законодавства України» (у співавт.), «Реформування і розвиток Служби безпеки в контексті євроінтеграції України» (у співавт.), «Система організації управління і правового забезпечення діяльності спецслужб (досвід країн Європейського Союзу та Північної Америки)», «Міжнародні організації та союзи (організаційні форми, принципи, функції)» (у співавт.) тощо.

Брав участь у розробці чи опрацюванні низки проектів законів та інших нормативно-правових актів, зокрема, законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», «Про основи національної безпеки України», «Про Службу безпеки України», «Про контррозвідувальну діяльність», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про боротьбу з тероризмом», «Про засади інформаційної безпеки України», «Стратегії національної безпеки України», «Концепції реформування Служби безпеки України», «Концепції кодифікації інформаційного законодавства» тощо.

Заслужений діяч науки і техніки України (2007), нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2018), Подякою Служби Безпеки України із врученням нагрудного знаку (2018), 18 відзнаками Збройних сил і правоохоронних органів, відзнакою президії НАН України «За професійні здобутки», лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з правознавства.

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net