Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Прилипко С. М.

Прилипко Сергій Миколайович

дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 14 лютого 1963 р. у м. Харкові. У 1990 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), де залишився працювати і пройшов шлях від стажиста-дослідника до професора кафедри трудового права. З 2010 р. — директор Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. З 2011 р. – в. о. головного вченого секретаря, з 2014 р. по червень 2015 р. - головний вчений секретар Національної академії правових наук України. З липня 2015 року - член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

У 1995 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Трудовий контракт за законодавством України» (спеціальність 12.00.05), у 2007 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Предмет права соціального забезпечення» (спеціальність 12.00.05). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 2007 р., вчене звання професора присвоєно у 2009 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2009 р., дійсним членом (академіком) НАПрН України — у 2013 р.

Напрями наукових досліджень — реалізація конституційного права на працю, становлення та розвиток правової соціальної держави в Україні, гарантії трудових та соціальних прав, підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин, матеріальна відповідальність сторін трудового договору, реалізація конституційного права на соціальний захист, організаційно-правові форми соціального забезпечення, соціальне страхування, правове забезпечення інноваційного розвитку. Опублікував понад 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Проблеми теорії права соціального забезпечення: монографія» (2006), «Судова практика та її значення для регулювання відносин у сфері праці: монографія» (2008), «Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2008), «Правовая система Украины: история, состояние и перспективы: в 5 т. Т. 3: Гражданско-правовые науки. Частное право» (у співавт., 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Трудове право України в запитаннях та відповідях: навчально довідковий посібник» (2009), «Збірник основних нормативних актів про наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів» (2009), «Трудове право України: підручник» (у співавт., 2009, 2011, 2012), «Право соціального забезпечення в Україні: підручник» (у співавт., 2009, 2012, 2015), «Трудовое право и право социального обеспечения в Беларуси, России и Украине (формирование и развитие)» (у співавт., 2011), «Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці: проблеми теорії та практики» (у співавт., 2011), «Колективні угоди як результат соціального партнерства (сучасний стан і перспективи розвитку)» (у співавт., 2011), «Правовідносини із загальнообов’язкового соціального страхування: теоретичний аспект» (у співавт., 2011), «Проблеми правового регулювання відсторонення працівників від роботи за законодавством України» (у співавт., 2011), «Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Трудове право»» (у співавт., 2012), «Внутрішній трудовий розпорядок: теоретико-правовий аспект: монографія» (у співавт., 2012), «Правове регулювання соціального обслуговування населення в сучасних умовах: проблеми теорії і практики: монографія» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 3: Доктрина приватного права України» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.).

Є членом робочої групи з розробки проекту Соціального кодексу України, проекту Трудового кодексу України, Загальнодержавної програми подолання та запобігання бідності в Україні та ін.

Брав участь у підготовці наукових висновків щодо проектів законів України «Про Технополіс П`ятихатки», проекту Інноваційного кодексу України (нова редакція). Був членом Експертної ради ВАК України з юридичних наук.

Член редакційних колегій наукових видань «Вісник Національної академії правових наук України», «Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», «Право та інновації», «Право та інноваційне суспільство». Член спеціалізованих вчених рад Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого та Д 26.001.46 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Заслужений діяч науки і техніки України (2012), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2019). Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2013), Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2011). Удостоєний почесного звання Союзу юристів України «Видатний юрист України» (2018).
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net