Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Майданик Р. А.

Майданик Роман Андрійович

дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 23 лютого 1965 р. у м. Новоукраїнці Кіровоградської обл. У 1989 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 1989 р. по 1994 р. — юрисконсульт ДКП «Київський завод «Граніт», з 1994 р. по 1997 р. — голова Правління юридичної фірми «Business@Lаw», у 1997 р. — завідувач кафедри права Українсько-фінського інституту менеджменту і бізнесу, з 1997 р. по 1999 р. — завідувач кафедри правового забезпечення Бердянського інституту підприємництва, з 1999 р. — доцент, професор, а з 2007 р. і до сьогодні — завідувач кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 1996 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Інститут довірчої власності (траст: природа прав, умови реалізації в право України)» (спеціальність 12.00.03), у 2003 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Проблеми довірчих правовідносин у цивільному праві» (спеціальність 12.00.03). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 2003 р. Вчене звання професора присвоєно у 2007 р. Обраний членом-кореспондентом у 2008р., а у 2013 р. — дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України). Заступник академіка-секретаря відділення цивільно-правових наук НАПрН України.

Напрями наукової діяльності — цивільне право, цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право. Опублікував понад 200 наукових та науково-методичних праць, серед яких: «Траст: собственность и управление капиталами: монография» (1995), «Проблеми довірчих відносин в цивільному праві: монографія» (2002), «Житлове законодавство України: стан та шляхи удосконалення» ( у співавт., 2006), «Аномалії в цивільному праві України: навчально-практичний посібник» (у співавт., 2006, 2010), «Цивільне право: підручник» (у співавт., 2006, 2010), «Договірне право України: навчальний посібник (Загальна та Особлива частини» (у співавт., 2008, 2009), «Цивільне право. Практикум: навчальний посібник» (у співавт., 2008, 2009), «Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України» (електронна версія) (у співавт., 2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т.3: Цивільно-правові науки. Приватне право» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Договірне право України. Особлива частина: навчальний посібник» (у співавт., 2009), «Особливості здійснення суб’єктивних прав учасниками цивільних відносин: монографія» (у співавт., 2011), «Особливості захисту суб’єктивних цивільних прав: монографія» (у співавт., 2012), «Цивільне право: підручник. Загальна частина» (2012), «Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т.3: Доктрина приватного права» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Розвиток приватного права України: монографія» (2016).

Брав участь у розробці проектів законів України «Про управління державним майном», «Про довірче управління майном».

Член редакційних колегій журналів та збірників наукових праць: «Право України», «Вісник Верховного Суду України», «Медичне право України». Член спеціалізованої вченої ради Д. 26.001.06 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Член Європейської академії вчених приватного права (Італія, м. Павія), член асоціації міжнародного права (Велика Британія, м. Лондон). Був членом науково-консультативних рад при Верховному Суді України та Вищому господарському суді України, членом експертної ради ВАК України.
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net