Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Кузнєцова Н. С

Кузнєцова Наталія Семенівна

Віце-президент
Національної академії правових наук України,
дійсний член (академік) НАПрН України

Народилася 4 квітня 1954 р. у м. Дніпродзержинську (нині — м. Кам'янське) Дніпропетровської обл. У 1978 р. закінчила юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). У 1972–1984 рр. — претензіоніст, юрисконсульт на підприємствах народного господарства. З 1984 р. працювала у Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка на посадах асистента, старшого викладача кафедри цивільного права і процесу, доцента кафедри цивільного і трудового права, завідувача кафедри цивільного права. З 2001 р. і до сьогодні — професор кафедри цивільного права названого університету. З 16 березня 2018 р. — віце-президент Національної академії правових наук України.

У 1985 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Відповідальність сторін за порушення зобов’язань за договором підряду на капітальне будівництво» (спеціальність 12.00.03), у 1993 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правове регулювання підрядних договірних відносин у будівництві (цивільно-правовий аспект)» (спеціальність 12.00.03). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1993 р. Вчене звання професора присвоєно у 1997 р. У 1996 р. була обрана членом-кореспондентом, а у 2000 р. — дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України).

Напрями наукової діяльності — цивільне та комерційне право, міжнародне приватне право, міжнародний комерційний арбітраж. Опублікувала понад 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строительстве» (1993), «Цивільне право України: у 2 кн.» (у співавт., 1999), «Право власності» (у співавт., 2000), «Кодифікація приватного (цивільного) права» (у співавт., 2000), «Цивільне право України: підручник: у 2 кн.» (у співавт., 2002, 2004, 2005, 2006, 2010), «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2004), «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: у 2 т.» (у співавт., 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2013), «Цивільний кодекс України: Постатейний коментар: у 2 ч. Ч. 1» (у співавт., 2005), «Цивільний кодекс України. Постатейний коментар: у 2 ч. Ч. 2» (у співавт., 2006), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 3: Цивільно-правові науки. Приватне право» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Енциклопедія цивільного права» (у співавт., 2008), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 3: Доктрина приватного права України» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.).

Член робочої групи з розробки проектів Цивільного кодексу України. Брала участь у розробці законів України: «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондову біржу», «Про заставу», «Про банкрутство», «Про приватизацію майна державних підприємств», «Про приватизаційні папери», «Про антимонопольний комітет», «Про судоустрій та статус суддів», «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», «Про забезпечення права на справедливий суд», «Про внесення змін до Конституції України щодо удосконалення судової системи та засад здійснення правосуддя в Україні».

Голова робочої групи з питань розвитку юридичної освіти Комісії з питань правової реформи, член Міжнародної асоціації адвокатів (ІВА). Була членом Конституційної комісії при Президентові України, Ради з питань судової реформи при Президентові України, науково-консультативних рад при Верховному Суді України та Вищому господарському суді України.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Член наукової ради журналів «Право України», «Теорія і практика інтелектуальної власності», член редакційної колегії журналів та збірників наукових праць «Вісник Національної академії правових наук України», «Вісник Верховного Суду України», «Вісник господарського судочинства», «Вісник Київського національного університету», «Бюлетень Міністерства юстиції України», «Підприємництво, господарство і право», «Часопис цивільного і кримінального судочинства», «Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України», «Альманах цивілістики».

Заслужений діяч науки і техніки України (2007). Нагороджена орденом княгині Ольги III, II ступенів (2009, 2017), Золотою медаллю Національної академії правових наук України (2019), Ювілейною медаллю «1500 років Києву» (1982), Орденом Союзу юристів України «За заслуги» ІІІ ступеня (2018), Медаллю Національної академії педагогічних наук України «Григорій Сковорода» (2018), Почесною грамотою Верховної Ради України (2013), Почесним знаком Міністерства юстиції України (2009), Почесною відзнакою МОН України «За наукові досягнення» (2008), Почесною відзнакою Вищого господарського суду України «Знак пошани» (2009), Почесною відзнакою Вищої ради юстиції України (2012), Почесною відзнакою Асоціації правників України «За честь і професійну гідність» (2014), Почесною відзнакою Верховного суду України «За вірність закону» (2017). Почесний доктор Національної академії наук України (2009), Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2016), лауреат Державної премії у галузі науки і техніки (2012), Премії імені Ярослава Мудрого (2002, 2011).
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net