Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Кучерявенко М. П.

Кучерявенко Микола Петрович

дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 18 травня 1959 року у м. Харкові. Закінчив економічний факультет Харківського державного університету імені А. М. Горького в 1981 році (нині – Харківський національний університет В.Н. Каразіна) й Українську державну юридичну академію (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) у 1995 році.

У 1981-1983 рр. – асистент кафедри політичної економії Харківського юридичного інституту, 1983-1986 рр. – аспірант Харківського державного університету імені А. М. Горького, 1986-1990 рр.– асистент, а 1990-1991 рр. – доцент кафедри політичної економії Української державної юридичної академії, 1991-2001 рр. – доцент, професор кафедри правових основ підприємництва та фінансового права, з серпня 2001 р. по теперішній час – завідувач кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. З 1991 по 1996 рр. поєднував викладацьку роботу з посадою заступника декана факультету юстиції цього навчального закладу. З березня 2016 р. по 26 березня 2021 р. - перший віце-президент Національної академії правових наук України.

У 1987 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, у 1998 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Теоретичні проблеми правового регулювання податків і зборів в Україні» (спеціальність 12.00.07). У 1990 р. присвоєне вченне звання доцента, а у 2002 р. – професора. У 2006 р. обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України), а в 2010 році – дійсним членом (академіком) НАПрН України.

Напрямками наукових досліджень – проблеми фінансового права, правове регулювання оподаткування. Опублікував понад 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Налоговое право Украины: учебник» (у співавт., 1994), «Теоретические проблемы правового регулирования налоговых сборов в Украине» (1997), «Курс налогового права: в 6 т.» (у співавт., 2002, 2004, 2007), «Фінансове право: підручник» (у співавт., 2003), «Бюджетний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2007), «Податкове право України: Академічний курс» (2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 2: Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Податкові процедури: правова природа та класифікація: монографія» (2009), «Курс налогового права: в 2 т.» (у співавт., 2009), «Налоговое право Республики Азербайджан» (у співавт., 2009), «Податковий кодекс України: Науково-практичний коментар: у 2 т.» (у співавт., 2011), «Податковий кодекс України: Науково-практичний коментар: у 3 т.» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 2: Публічно-правова доктрина» (у співавт., 2013 (укр.), 2016 (англ.).

У складі робочих груп брав участь в розробці проектів Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про податок на додану вартість» та ін.

Член спеціалізованих вчених рад: Д 64.086.01 та Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Тривалий час був членом Експертної ради Вищої атестаційної комісії, членом науково-консультативних рад при Верховному суді України та Вищому адміністративному суді України. Член громадської колегії Міністерства фінансів України, член громадської колегії комітету Верховної Ради України з податкової та митної політики.

Член редакційної колегії журналів та збірників наукових праць: «Проблеми законності», «Вісник Національної академії правових наук України», «Фінансове право», «Вісник Вищого адміністративного суду України», «Митна справа», «Науковий вісник Львівського торгівельно-економічного університету (серія юридична)».

Заслужений діяч науки і техніки України (2004), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2019), переможець конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» (2004), лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2012), Почесний працівник Державної податкової служби України (2012), Почесний професор Запорізького національного університету (2015).
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net