Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Крупчан О. Д.

Крупчан Олександр Дмитрович

дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 15 листопада 1947 р. в м. Києві. У 1974 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). У 1970–1976 рр. працював юрисконсультом у райвиконкомі, міськвиконкомі м. Києва. Протягом 1977–1983 рр. — на партійній роботі. З 1983 р. працював у Національній академії наук України заступником директора науково-технічного комплексу Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля, старшим науковим співробітником Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені В. Діброва. З 1994 р. — заступник керівника, а з 2000 р. по 2005 р. — керівник Київського регіонального центру Академії правових наук України (нині – Національної академії правових наук України). З 2005 р. очолює Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України (нині – Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України).

У 1989 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Соціалістична державна організація (питання теорії)» (спеціальність 12.00.01). У 2013 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Організація виконавчої влади в Україні» (спеціальність 12.00.07). Вчене звання доцента присвоєно у 1989 р., профессора — у 2014р. У 2000 р. обраний членом-кореспондентом, а у 2009 р. — дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України).

Напрями наукової діяльності — теорія держави і права, конституційне право, адміністративне право, порівняльне законодавство, міжнародне комерційне право. Опублікував понад 250 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Основні напрямки становлення та розвитку правової держави» (1990), «Виконавча влада: конституційні засади і шляхи реформування» (у співавт., 1998), «Державна служба: організаційно-правові основи і шляхи розвитку» (у співавт., 1999), «Практикум з державного управління: навчальний посібник» (у співавт., 2000), «Наукові засади реформування державної служби» (у співавт., 2000), «Організація виконавчої влади» (2001), «Виконавча влада і адміністративне право» (у співавт., 2002), «Державне управління в умовах адміністративної реформи в Україні» (у співавт., 2002), «Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади: навчальний посібник» (у співавт., 2002), «Органи державної влади в Україні: структура, функції та перспективи розвитку: навчальний посібник» (у співавт., 2003), «Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави в підприємницькій діяльності» (2006), «Проблеми правового регулювання комерційних відносин в умовах їх інтернаціоналізації» (2007), «Політична система України в умовах взаємодії громадянського суспільства і правової держави» (у співавт., 2008), «Правове регулювання майнових відносин в Європейському Союзі» (2008), «Методологічні засади охорони та захисту майнових прав осіб в Україні та ЄС» (2008), «Агентський договір: порівняльно-правовий аналіз за законодавством України та Республіки Молдова: монографія» (у співавт., 2011), «Проблеми оптимізації цивільного процесу в Україні: монографія» (у співавт., 2011), «Органи виконавчої влади: питання компетенції: монографія» (2012), «Особливості захисту суб’єктивних цивільних прав: монографія» (у співавт., 2012), «Проблеми регулювання приватноправових відносин в умовах регіональних та глобальних трансформацій» (у співавт., 2012), «Проблеми регулювання приватноправових відносин в умовах регіональних та глобальних трансформацій» (2013), «Адміністративне право України: збірник основних питань та відповідей (особлива частина)» (у співавт., 2013), «Організація виконавчої влади в Україні» (2013), «Актуальні питання правового регулювання участі суб’єктів публічного права в приватних відносинах» (у співавт., 2013), «Державне управління та виконавча влада в Україні» (у співавт., 2015), «Обмеження застосування колізійних норм у міжнародному приватному праві» (у співавт., 2016), «Право власності на житло в Україні: доктрина та реалізація» (у співавт., 2016).

Головний редактор збірника наукових праць НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України «Приватне право і підприємництво», голова редакційної колегії журналу «Юридична Україна». Член редакційних колегій журналів та збірників наукових праць «Право України», «Інтелектуальний капітал», «Підприємництво, господарство і право», «Правова інформатика», «Вісник Академії правових наук України», «Бюлетень Міністерства юстиції України», «Щорічник українського права».

Член комісії з питань Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави при МОН України, член робочої групи з питання розробки змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», член науково-консультативної ради Департаменту інтелектуальної власності МОН України, член президії Федерації вчених України,член президії Фонду фундаментальних досліджень, член робочої групи з питань створення Музею українського правознавства.

Заслужений юрист України (1995). Нагороджений орденом «За заслуги» III, II, І ступенів (2002, 2006, 2013), медаллю «Ветеран праці» (1989), Почесною грамотою Верховної Ради України (2004), відзнакою Головного управління державної служби України — нагрудним знаком «За сумлінну працю» (2003). Удостоєний почесного звання Союзу юристів України «Видатний юрист України» (2018).
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net