Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Комаров В. В.

Комаров Вячеслав Васильович

дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 1 січня 1950 р. у м. Комсомольську Донецької обл. У 1976 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З 1976 р. по 1979 р. навчався в аспірантурі, і відтоді працює у зазначеному навчальному закладі. З 1982 р. – завідувач кафедри цивільного процесу. З 1988 р. обіймав посаду проректора з навчальної роботи, а з 2005 р. і донині — проректор з навчально-методичної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 1980 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Метод правового регулювання цивільних процесуальних правовідносин» (спеціальність 12.00.03). Науковий ступінь кандидата юридичних наук присуджено у 1980 р. Вчене звання професора присвоєно у 1990 р. У 1993 р. обраний членом-кореспондентом, а у 2004 р. — дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України).

Напрями наукових досліджень — теоретичні проблеми цивільного процесу, господарського судочинства, нотаріату та міжнародного комерційного арбітражу. Опублікував понад 270 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Суб’єкти цивільного процесуального права» (1990), «Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти» (у співавт., 1991), «Нотаріат» (1992, 2001), «Цивільне процесуальне право України: практика застосування» (1993), «Международный коммерческий арбитраж» (1995), «Цивільне процесуальне право України» (1999), «Нотаріат і нотаріальний процес» (1999), «Основи держави і права» (у співавт., 1999), «Цивільне процесуальне право України» (2001), «Цивільний процесуальний кодекс: Науково-практичний коментар» (2001), «Проблеми науки цивільного процесуального права» (2002), «Нотаріат в Україні» (2006), «Право на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві» (2007), «Проблеми теорії та практики цивільного судочинства» (2008), «Міжнародний комерційний арбітраж» (2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 3: Цивільно-правові науки. Приватне право» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), «Позовне провадження: монографія» (заг. ред., співавт., 2011), «Окреме провадження: монографія» (заг. ред., співавт., 2011), «Курс цивільного процесу: підручник (ред., співавт., 2011), «Нотаріат в Україні: підручник» (у співавт., 2011), «Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного суду України» (2012), «Проверка судебных постановлений в гражданском процессе стран ЕС и СНГ: монография» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 3: Доктрина приватного права України» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Виконавче провадження: навчально-практичний посібник» (у співавт., 2014), «Цивільне судочинство України: основні засади та інститути: монографія» (у співавт., 2016).

Брав участь у складі робочих груп Кабінету Міністрів України з розроблення ряду законопроектів, зокрема, проекту Цивільного процесуального кодексу України, «Про Конституційний Суд України», «Про судоустрій України» та ін. Підготував ініціативний проект Кодексу комерційного судочинства України, брав участь у підготовці проекту Модельного цивільного процесуального кодексу країн СНД.

З 1997 р. по 2001 р. — перший президент Асоціації українських правничих шкіл як добровільної недержавної організації вищих юридичних навчальних закладів, один з ініціаторів створення цієї організації (на громадських засадах). Входив до складу Науково-консультативної ради при Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Член Міжнародної асоціації з процесуального права, член Національної спілки журналістів України. Член Акредитаційної комісії МОН України. Член редакційної колегії збірника наукових праць «Вісник національної академії правових наук України».

Заслужений юрист України (1998). Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ, ІІ ступеня (2004, 2015), Подякою Міністерства освіти і науки України (2018). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2011), Премії імені Ярослава Мудрого (2001, 2008), конкурсу Спілки юристів України на краще юридичне видання (2000, 2001). Заслужений професор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2011). Видатний юрист України (2013).
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net