Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Кохановська О. В.

Кохановська Олена Велеонінівна

академік-секретар відділення
цивільно-правових наук,
дійсний член (академік) НАПрН України

Народилася 18 січня 1964 р. у м. Вінниця. У 1986 р. закінчила юридичний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «правознавство» (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). У 1986–1988 рр. — стажист юридичної консультації Київської міської колегії адвокатів, 1988–1995 рр. — адвокат Залізничного району м. Києва, 1995–1998 рр. — викладач кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ України, з 1998 р. по теперішній час працює у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на посадах доцента, з 2008 р. — професора кафедри цивільного права, заступником декана юридичного факультету з наукової роботи.

У 1998 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Цивільно-правові аспекти регулювання відносин у сфері використання інформаційних систем» (спеціальність 12.00.03), у 2006 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в Україні» (спеціальність 12.00.03). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 2007 р. Вчене звання доцента присвоєно у 2001 р., а професора – у 2011 р. Обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р., дійсним членом (академіком) НАПрН України - у 2020 р.

Напрями наукових досліджень — проблеми цивільного права, сімейного права, права інтелектуальної власності, цивільно-правове регулювання інформаційних відносин, немайнові права фізичних осіб, абсолютні цивільны права, договірне право. Автор понад 180 наукових і навчально-методичних праць, серед яких «Правове регулювання інформаційних відносин в Україні» (2001), «Цивільне право України: підручник» (у співавт., 2002), «Проблемы гармонизации гражданско-правового регулирования информационных отношений в условиях информационного общества» (у співавт., 2003), «Комментарий к Гражданскому кодексу Украины» (у співавт., 2005), «Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві» (2006), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 3: Цивільно-правові науки. Приватне право» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Лісовий кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2009), «Договірне право України. Особлива частина: навчальний посібник» (у співавт., 2009), «Договір про надання інформаційних послуг» (2009), «Енциклопедія цивільного права України» (у співавт., 2009), «Міжнародне приватне право. Практикум: навчальний посібник» (у співавт., 2010), «Цивільне право України. Загальна частина: підручник» (у співавт., 2010), «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011, 2013), «Еколого-правові проблеми трансплантології: навчальний посібник» (у співавт., 2011), «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 1» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 3: Доктрина приватного права України» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Відповідальність у приватному праві» (2014), «Сімейне право України: підручник» (у співавт., 2016).

Була експертом експертної ради з юридичних наук ВАК України, членом науково-консультативних рад при Верховному Суді України та Вищому господарському суді України. Член Спілки адвокатів України і Спілки юристів України.

Головний редактор журналу «Приватне право». Член редакційних колегій наукових видань «Право України», «Альманах цивілістики», «Вісник Укрдержреєсту». Член спеціалізованих вчених рад Д 26.001.06 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Д 26.236.02 в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

Заслужений діяч науки і техніки України (2018), Відмінник освіти України (2008). Нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України (2020), Почесним знаком Української Секції Міжнародної Поліцейської асоціації «За мужність та професіоналізм» ІІІ ступеня (2011), Подякою Голови Верховного Суду України (2014).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net