Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Іншин М. І.

Іншин Микола Іванович

дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 8 грудня 1968 року у с. Вільне, Великописарівського р-ну, Сумської області. У 1995 році закінчив Університет внутрішніх справ (нині – Харківський національний університет внутрішніх справ). Протягом 1991 – 2011 рр. проходив службу в органах внутрішніх справ. З 2009 р. – начальник науково-дослідної лабораторії з проблем кадрового забезпечення ОВС ХНУВС. З 2010 р. – начальник відділу моніторингу наукового забезпечення діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ Державного науково-дослідного інституту МВС України, начальник Навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України. З 2011 р. по теперішній час завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 1998 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Управління та правове регулювання вивільнення працівників внутрішніх справ» (спеціальність 12.00.07), у 2006 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Проблеми правового регулювання праці державних службовців України» (спеціальність 12.00.05). Вчене звання професора присвоєно у 2008 році. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2013 р., дійсним членом (академіком) НАПрН України – у 2017 р.

Напрями наукової діяльності – реалізація конституційного права на працю, проблеми трудового права, права соціального забезпечення, гарантії трудових та соціальних прав, особливості праці державних службовців, охорона праці, міжнародно-правове регулювання праці, проблеми захисту трудових прав, проблеми управління кадрами, підготовки, підбору, атестації та звільнення працівників та інші. Автор понад 320 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Правове регулювання службово-трудових відносин в Україні: монографія» (2004), «Організаційно-правові засади управління державною службою в Україні: науково-практичний посібник» (2006), «Охорона праці: європейські і міжнародні стандарти та законодавство України (порівняльний аналіз): науково-практичний посібник» (2006), «Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2007), «Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2008), «Правове регулювання сфери охорони здоров’я людей, тварин, рослин в Європейському Союзі та в України» (у співавт., 2007), «Збірник Основних нормативних актів про наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів» (у співавт., 2009), «Право соціального забезпечення в Україні» (у співавт., 2009), «Кодифікація трудового законодавства України» (у співавт., 2009), «Дисциплінарній статут органів внутрішніх справ України: Науково-практичній коментар» (у співавт., 2011), «Трудовое право и право социального обеспечения в Беларуси, России и Украине (формирование и развитие): учебно-методическое пособие» (у співавт., 2011), «Конституція України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011), «Курс порівняльного трудового права: підручник» (у співавт., 2011, 2015), «Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні: монографія» (2012), «Теорія та практика правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України: навчальний посібник» (2012), «Трудове право: підручник» (у співавт., 2012, 2014), «Великий енциклопедичний юридичний словник» (у співавт., 2012), «Юридична відповідальність та інші заходи в трудовому праві: монографія» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 3: Доктрина приватного права України» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Європейські правові стандарти та їх імплементація в українське законодавство: посібник» (у співавт., 2013), «Відповідальність у приватному праві: монографія» (у співавт., 2014), «Контроль за діяльністю правоохоронних органів: навчальний посібник» (у співавт., 2014), «Курс порівняльного трудового права: підручник у 2 т.» (у співавт., 2015).

Член редакційних колегій наукових журналів «Право України», «Публічне право», «Бюлетень Міністерства юстиції України», «Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», збірників наукових праць «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Юридичні науки», «Соціальне право» України», «Актуальні проблеми права: теорія і практика», електронного наукового видання «Право та інноваційне суспільство».

Є головою спеціалізованої вченої ради Д 26.001.46 у Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка. Науковий консультант Комітету з питань соціальної політики та праці Верховної ради України.

Заслужений юрист України (2009), лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2015). Нагороджений Грамотою Верховної Ради України (2018).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net