Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Гуторова Н. О.

Гуторова Наталія Олександрівна

дійсний член (академік) НАПрН України

Народилася 29 грудня 1966 р. у м. Харкові. У 1988 р. закінчила Харківський юридичний інститут (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З 1983 р. по 1985 р. працювала у Четвертій Харківській державній нотаріальній конторі секретарем-друкаркою. У 1985–1988 рр. — Спецкомендатура Фрунзенського РВВС м. Харкова — секретар-друкарка, 1988–1992 рр. — дільничний інспектор у справах неповнолітніх, слідчий. У 1992–2002 рр. працювала в Університеті внутрішніх справ МВС України (нині — Харківський національний університет внутрішніх справ) на посадах ад’юнкта, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри кримінального права та кримінології. З 2002 р. — професор кафедри кримінального права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, а з 2006 р. по 2014 р. — директор Кримського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, професор кафедри адміністративно-правових та кримінально-правових дисциплін. З 2014 р. — директор Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, професор кафедри кримінального та адміністративного права і процесу.

У 1996 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Вчинення злочину організованою групою осіб (кримінально-правовий аспект)» (спеціальність 12.00.08), у 2000 р. присвоєне вчене звання доцента. У 2002 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Проблеми кримінально-правової охорони державних фінансів України» (спеціальність 12.00.08). Вчене звання професора присвоєно у 2003 р. У 2006 р., обрана членом-кореспондентом, а у 2010 р. — дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України).

Напрями наукової діяльності — кримінальне право, кримінологія, ефективність кримінально-правового регулювання, співучасть у злочині, організована злочинність, проблеми караності суспільно-небезпечних діянь, злочини у сфері господарської діяльності. Опублікувала понад 150 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Соучастие в преступлении по уголовному праву Украины: учебное пособие» (1997), «Кримінально-правова охорона державних фінансів України: монографія» (2001), «Протидія організованій злочинності у сфері торгівлі людьми» (у співавт., 2005), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 17: Кримінальне право» (у співавт., 2017) та інші.

Член Комісії з питань правової реформи, член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Заслужений юрист України (2008). Нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня (2004), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2004).
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net