Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Гончаренко В. Д.

Гончаренко Володимир Дмитрович

академік-секретар відділення
теорії та історії держави і права,
дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 13 жовтня 1946 р. у м. Краснограді Харківської обл. У 1973 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), де і залишився працювати та пройшов шлях від асистента до професора. З 1992 р. і до сьогодні – завідувач кафедри історії держави і права (нині – кафедра історії держави і права України та зарубіжних країн).

У 1977 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Всеукраинский съезд Советов робочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1917–1937 гг.)» (спеціальність 12.00.01), у 1991 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Всеукраинские съезды Советов робочих, крестьянских и красноармейских депутатов и их роль в государственном, хозяйственном и социально-культурном строительстве в УССР (1917–1937 гг.)» (спеціальність 12.00.01). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1992 р. Вчене звання професора присвоєно у 1993 р. Обраний членом кореспондентом Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України) у 1996 р., дійсним членом (академіком) – у 2012 р. Академік-секретар відділення теорії та історії держави і права НАПрН України.

Напрями наукових досліджень — історія держави і права України та історія держави і права зарубіжних країн. Опублікував понад 300 наукових та науково-методичних праць, серед яких: «Всеукраинский съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов – верховный орган власти УССР в 1917–1937 гг.» (1990), «Хрестоматія з історії держави і права України» (1997, 2003), «Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн» (1998, 2002), «Історія держави і права України. Академічний курс: у 2 т.» (у співавт., 2000), «Юридична енциклопедія: у 6 т.» (у співавт., 2004), «Місцеве самоврядування в Україні в умовах становлення правової держави: монографія» (у співавт., 2004), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Правова доктрина України: у 5 т. Т.1: Загально-теоретична та історична юриспруденція» (у співавт., 2013 (укр.), 2015 (англ.), «Історія держави і права України: підручник» (у співавт., 2013), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т.1: Історія держави і права України; Т. 3: Загальна теорія права» (у співавт., 2016, 2017).

Є членом редакційної колегії збірника наукових праць «Проблеми законності», членом спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Заслужений діяч науки і техніки України (2004). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2002). Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2018). Має почесне звання «Заслужений професор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого» (2013). Удостоєний Премії імені Ярослава Мудрого (2013), Почесного знаку (ордену) Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого ІІ ступеню (2016), Почесної грамоти Харківської обласної державної адміністрації (2016).
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net