Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Гетьман А. П.

Гетьман Анатолій Павлович

дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 18 липня 1958 р. у с. Зідьки Зміївського району Харківської обл. У 1983 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Протягом 1983–1986 рр. навчався в аспірантурі цього ж закладу. З 1986 р. працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента, заступника декана. З 1992 р. навчався в докторантурі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. З 1995 р. працював начальником Управління планування та координації правових досліджень, а з 1998 р. по 2001 р. — головним вченим секретарем Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України). У 2001–2007 рр. — проректор з навчальної роботи, а з 2007 р. і до тепер — проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 1986 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правове регулювання діяльності органів управління в сфері екології» (спеціальність 12.00.06), у 1995 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Еколого-процесуальна правова теорія: проблеми становлення і розвитку» (спеціальність 12.00.06). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1995 р. Вчене звання професора присвоєно у 1997 р. Обраний членом-кореспондентом у 2000 р., дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) — у 2004 р. Заступник академіка-секретаря відділення екологічного, господарського та аграрного права НАПрН України.

Напрями наукових досліджень — методологія науки екологічного права, еколого-процесуальне право, екологічні права людини, імплементація міжнародних стандартів у національне екологічне законодавство України, земельне право. Опублікував понад 300 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Процессуальные нормы и отношения в экологическом праве» (1994), «Екологічне право України: Загальна частина» (у співавт., 1995), «Екологічне право України: Особлива частина» (у співавт., 1996), «Вступ до теорії еколого-процесуального права» (1998), «Екологічний контроль: питання теорії і практики» (у співавт., 1999), «Екологічне право України: підручник» (у співавт., 2001). «Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2002, 2003, 2004, 2006, 2007), «Регіональний екологічний контроль: теорія правового регулювання» (2004), «Екологічне право України: підручник» (у співавт., 2005, 2009, 2013), «Законодавство України про довкілля: збірник у 2 т.» (2006), «Екологічне право України в запитаннях та відповідях: навчальний посібник» (2007), «Екологічне право України: Академічний курс: підручник» (2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 4: Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Лісовий кодекс України : Науково-практичний коментар» (2009), «Науково-практичний коментар Закону України «Про тваринний світ» (у співавт., 2010), «Правове виховання в сучасній Україні: монографія» (у співавт., 2010), «Науково-практичний коментар Закону України «Про охорону атмосферного повітря» (у співавт., 2011), «Кодекс України «Про надра»: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2012), «Договір як універсально-правова конструкція: монографія» (у співавт., 2012), «Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т.4: Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Проблеми правової відповідальності: монографія» (у співавт., 2014), «Правова охорона довкілля: сучасний стан та перспективи розвитку» (у співавт., 2014), «Проблеми правового забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні: монографія» (у співавт., 2016), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 3: Загальна теорія права» (у співавт., 2017).

Член наукової ради видання «Право України», член редакційної колегії збірників наукових праць «Проблеми законності», «Вісник Національної академії правових наук України», «Бюлетень Міністерства Юстиції України», «Бюлетень Національної служби посередництва і примирення», «Екологічний вісник України», «Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: «Філософія, філософія права, соціологія, політологія», «Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: «Економічна теорія і право», електронного збірника Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Теорія і практика правознавства», науково-практичних журналів «Юрист України», «Соціологія права». Член редакційної ради міжнародних наукових журналів Проекту SWorld.

З 1998 р. – член, а з 2002 по 2007 рр. голова Експертної ради з юридичних наук Вищої атестаційної комісії України, з 2014 р. – голова Експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій Міністерства освіти і науки України з юридичних наук. З 2014 р. – віце-президент Федерації шахів України. Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Заслужений діяч науки і техніки України (2003). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2012), Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2003, 2009), Лауреат Премії імені Святого Володимира за краще науково-правниче видання в Україні (2014). Почесний громадянин Харківської області (2017). Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2013), Почесною грамотою Верховної Ради України (2009), Почесними грамотами Харківської обласної державної адміністрації (2006, 2008), Харківської міської ради (2008, 2013), Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області (2017), Почесним знаком (орденом) Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого ІІІ ступеня (2015), «Почесним знаком – пам’ятна медаль «10 років МВС України» (2001), відзнакою МВС України «За сприяння ОВС України» (2005, 2010), відзнакою Союзу юристів України «Видатний юрист України» (2010, 2013), Почесним знаком Української Секції Міжнародної Поліцейської Асоціації (2011), відзнакою МАРТІС «Золота Фортуна» (2011), Нагрудним знаком «Відзнака Голови Конституційного Суду України» (2014), Ювілейним пам’ятним знаком «90 років Національної академії внутрішніх справ» (2015), медаллю Всеукраїнського об’єднання «КРАЇНА» «25 років незалежності України» (2016), номінант Сертифікату Майстерності Оксфордського клубу ректорів провідних університетів Європи в категорії «Суспільні науки» (2016), стипендіат в галузі науки імені Василя Пилиповича Маслова (з правознавства) Харківської обласної державної адміністрації (2012), Почесний професор Запорізького національного університету (2014).
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net