Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Єрмолаєв В. М.

Єрмолаєв Віктор Миколайович

дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 7 липня 1957 р. у с. Довгалівка, Балаклійського р-ну Харківської обл. У 1983 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), де залишився працювати і пройшов шлях від стажиста-дослідника до професора кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн. У 1989-1993 рр. — заступник декана слідчо-криміналістичного факультету МВС України. У 1993–2004 рр. — декан факультету підготовки кадрів для Міністерства юстиції України. З 2006 р. по теперішній час — директор Інституту післядипломної освіти Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 1998 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Державна діяльність Ф.Е. Дзержинського на Україні» (спеціальність 12.00.01). У 2006 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Вищі представницькі органи влади в Україні» (спеціальність 12.00.01). Вчене звання професора присвоєне у 2007 р. У 2010 р. обраний членом-кореспондентом, а у 2017 р. — дійсним членом (академіком) Національної академії правових наук України.

Напрями наукових досліджень — проблеми витоків народовладдя і представницької влади на Русі, сеймовий досвід українців у вищих представницьких установах Литви та Польщі, Австрії та Австро-Угорщини, Державній Думі царської Росії, історія вищих представницьких органів доби національно-визвольних змагань 1917–1921 рр., радянських вищих органів влади; загальні питання історії держави і права України. Опублікував понад 140 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Українські політичні партії. ХІХ — перша половина ХХ століття» (у співавт., 1994), «Місцеве самоврядування в Україні» (у співавт., 1998), «Органи влади і управління Української держави (друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.)» (2002), «Історія держави і права України: підручник» (у співавт., 2003, 2013), «Українська Центральна Рада — перший український парламент» (2004), «Вищі представницькі органи влади в Україні (історико-правове дослідження)» (2005), «Конституційно-правове регулювання та стан виборів в Україні» (2005), «Історія вищих представницьких органів влади в Україні: навчальний посібник» (2007), «Деякі проблеми злочину та покарання в Київській Русі» (2007), «Становлення та розвиток вищих представницьких органів влади України» (2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України» (у спвіавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Про двопалатний парламент: з історії парламентаризму в Україні» (у співавт., 2010), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 1: Загально-теоретична та історична юриспруденція» (у співавт., 2013 (укр.), 2015 (англ.), «Правда Руська Ярослава Мудрого: початок законодавства Київської Русі» (2014), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 1: Історія держави і права України» (у співавт., 2016), «Вищі представницькі органи влади в Україні: історія, теорія та практика» (2017).

Член редколегії наукового журналу «Право України». Член спеціалізованих вчених рад Д 64.086.02 та Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Обирався депутатом Харківської обласної ради (1998 – 2002 рр., 2002 - 2006 рр., 2010 – 2014 рр.), був членом Президії Харківської обласної ради. З 2004 по 2012 р. – член експертної ради з права Державної акредитаційної комісії МОН України.

Заслужений діяч науки і техніки України (2008). Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2004), Подякою Кабінету Міністрів України (2007), Почесним знаком МОН України «Відмінник освіти України» (2003, 2004).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net