Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Борисов В. І.

Борисов Вячеслав Іванович

дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 7 лютого 1943 р. у м. Волжську Марійської АРСР (Російська Федерація). У 1970 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). У 1970–1973 рр. навчався в аспірантурі цього ж інституту. З 1973 р. до 1995 р. працював у зазначеному закладі, де пройшов шлях від асистента до професора кафедри кримінального права. У 1983–1985 рр. працював викладачем кримінального права та кримінології Аденського університету (Ємен). З 1995 р. працював в Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України): спочатку обіймав посаду начальника Управління планування і координації правових досліджень, а з вересня 1995 р. по травень 2005 р. — директор Інституту вивчення проблем злочинності Академії правових наук України. З травня 2005 р. по червень 2008 р. — професор кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. З червня 2008 р. і до тепер — директор Інституту вивчення проблем злочинності Академії правових наук України (нині – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України), одночасно — професор кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 1974 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Кримінальна відповідальність за порушення правил при проведенні будівельних робіт» (спеціальність 12.00.08), у 1993 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Основні проблеми охорони безпеки виробництва в кримінальному законодавстві України» (спеціальність 12.00.08). Вчене звання професора присвоєно в 1995 р. У 1996 р. обраний членом-кореспондентом, а у 2004 р. — дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України).

Напрями наукової діяльності – теорія кримінального закону, потерпілий від злочину, необережна форма вини, кримінальний проступок, кримінальна відповідальність за злочини проти особи, безпеки виробництва, правосуддя. Опублікував понад 400 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Уголовная ответственность за нарушение правил при производстве строительных работ» (1977), «Ответственность за нарушение правил техники безопасности на производстве» (1984), «Уголовное право НДРЙ» (у співавт., 1984), «Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации» (у співавт., 1995), «Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності (кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми)» (у співавт., 2001), «Уголовная ответственность за нарушение правил, норм и стандартов, обеспечивающих безопасность дорожного движения» (у співавт., 2001), «Кримінальне право України: Загальна частина: підручник» (у співавт., 1997, 1998, 2001, 2003, 2004, 2007, 2010, 2015), «Кримінальне право України: Особлива частина: підручник» (у співавт., 2001, 2003, 2004, 2007, 2010, 2015), «Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2003, 2004, 2006, 2008), «Затримання та взяття під варту в процесі дізнання та досудового слідства в Україні» (у співавт., 2004), «Організований наркобізнес (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності)» (у співавт., 2005), «Протидія організованій злочинності у сфері торгівлі людьми» (у співавт., 2005), «Злочини проти безпеки виробництва: поняття та види. Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної або радіаційної безпеки» (у співавт., 2006), «Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження)» (у співавт., 2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 5: Кримінально – правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні» (у співавт.,2008 (укр.), 2011(рос.), 2013 (англ.), «Злочини проти правосуддя: навчальний посібник» (у співавт., 2011), «Визначення корупційних ризиків та запобігання їм у діяльності органів ДПС України: проблеми теорії та практики: монографія» (у співавт., 2010), «Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою: монографія» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку» (у співавт., 2013 (укр.), 2018 (англ.), «Політика у сфері боротьби зі злочинністю в Україні: теоретичні та прикладні проблеми» (у співавт., 2016), «Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застосування» (у співавт., 2017), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 17: Кримінальне право» (у співавт., 2017).

Головний редактор збірника наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю», заступник головного редактора «Вісника Асоціації кримінального права», член редакційної колегії журналів «Право України», «Вісник кримінального судочинства», збірника наукових праць «Вісник Національної академії правових наук України». Голова спеціалізованої вченої ради К64.502.01 у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

З 1993 р. — дійсний член Академії Інженерних наук України. З 2000 р. — член Правління Кримінологічної асоціації України. З 2001 р. – член Європейського об’єднання кримінологів. З жовтня 2011 р. – член президії та заступник голови громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права». З 2014 р. – член Міжнародної асоціації кримінального права. Позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Був членом Науково-консультативної ради при Верховному Суді України, .

Заслужений юрист України (1998), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2006), Премії імені Ярослава Мудрого (2001, 2002, 2011). Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ, ІІ ступенів (2003, 2013). Має чисельні відомчі відзнаки. Стипендіат в галузі науки імені Василя Пилиповича Маслова (з правознавства) Харківської обласної державної адміністрації (2007), лауреат ІІІ Всеукраїнського конкурсу Спілки юристів України за номінацією «Юрист-науковий співробітник» (2003), «Відмінник освіти України» (2003). Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2018), Почесною грамотою Верховного Суду України (2015).
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net