Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Бобкова А. Г.

Бобкова Антоніна Григоріївна

член президії НАПрН України,
голова Донецького регіонального центру НАПрН України, дійсний член (академік) НАПрН України

Народилася 3 жовтня 1954 р. у смт. Желанне Донецької обл. У 1982 р. закінчила Харківський юридичний інститут (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) за спеціальністю «правознавство». Трудову діяльність розпочала з 1972 р., працювала на посадах інспектора, старшого інспектора Калінінського (нині — Ворошиловського) районного відділу соціального забезпечення. З 1981 р. і до сьогодні працює в Донецькому державному університеті (нині — Донецький національний університет імені Василя Стуса), спочатку інспектором відділу кадрів, завідувачем навчальної лабораторії кафедри радянського права, старшим викладачем, доцентом, з 1996 р. — завідувачем кафедри господарського права економіко-правового факультету, 2013 р. – деканом юридичного факультету.

У 2001 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правове забезпечення рекреаційної діяльності» (спеціальності 12.00.04, 12.00.06). Вчене звання професора присвоєно у 2002 р. Обрана членом-кореспондентом Української екологічної академії наук у 1995 р. Членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2009 р., дійсним членом (академіком) - у 2013 р.

Напрями наукової діяльності — господарське, екологічне, земельне, аграрне право. Опублікувала понад 190 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Правове забезпечення рекреаційної діяльності: монографія» (2000), «Екологічне право України» (у співавт., 2001), «Рекреаційне право: навчальний посібник» (1999, 2000), «Комунальне право України» (1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2012), «Хозяйственное право: учебник» (у співавт., 2002), «Правовое обеспечение формирования местной политики использования рекреационного потенциала региона» (2002), «Корпоративне право ЄС» (у співавт., 2004), «Біржове право: навчальний посібник» (2005, 2009), «Правове регулювання в процедурі банкрутства: навчальний посібник» (2006), Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України (у співавт., 2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 4: «Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права» ( у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Правовое регулирование хозяйственных отношений» (2009), «Правова доктрина України: у 5 т. Т.4: Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Суб’єкти туристичної діяльності» (у співавт., 2013), «Проблеми господарського процесуального права» (у співавт., 2014), «Проблеми господарського законодавства та його застосування» (у співавт., 2014), «Проблеми права екологічної безпеки» (у співавт., 2016).

Головний редактор журналу «Правничий часопис донецького університету». Член редакційної колегії збірника наукових праць «Вісник Національної академії правових наук України». Є головою спеціалізованої вченої ради К11.051.12 у Донецькому Національному університеті імені Василя Стуса, членом спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02 в Інституті економіко-правових досліджень НАН України, членом спеціалізованої вченої ради Д 26.001.52 у Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка, членом постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Асоціація правників України».

Брала участь у розробці Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Земельного кодексу України, законопроектів «Про господарську діяльність у сфері рекреації», «Про пріоритетний розвиток рекреаційного господарства в Україні», «Про рекреаційний фонд України», «Про сільське господарство», «Про питну воду», «Про статус міста», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про музеї та музейну справу», «Про безпечність і якість харчових продуктів», «Про туризм», «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» та інших. Була членом Науково-консультативної ради при Вищому господарському суді України.

Заслужений юрист України (2018), Відмінник освіти України (2011). Нагороджена Почесною грамотою МОН України (2009), відзначена нагрудним знаком МОН України «За наукові та освітні досягнення» (2015).
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net