Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Баулін Ю. В.

Баулін Юрій Васильович

академік-секретар відділення
кримінально-правових наук,
дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 2 вересня 1953 р. у с. Станиця Луганська Станично-Луганського району Луганської обл. У 1975 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), де залишився працювати та обіймав такі посади: асистента, старшого викладача, доцента, професора кафедри кримінального права, заступника декана заочного факультету (за сумісництвом). З 2005 р. по 2008 р. — директор Інституту вивчення проблем злочинності Академії правових наук України (нині – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України). З червня 2008 р. по 2010 р. — суддя Конституційного Суду України, з 2011 р. по березень 2014 р. – заступник Голови Конституційного Суду України, а з 18 березня 2014 р. по червень 2017 р. - Голова Конституційного Суду України. З вересня 2017 р. - професор кафедри кримінального права №1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 1981 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Право громадян на затримання злочинця за радянським кримінальним законодавством» (спеціальність 12.00.08), у 1991 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Кримінально-правові проблеми вчення про обставини, що виключають злочинність (суспільну небезпеку і протиправність) діяння» (спеціальність 12.00.08). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1992 р. Вчене звання професора присвоєно у 1993 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 1996 р., а дійсним членом (академіком) — у 2006 р. Заступник академіка-секретаря відділення кримінально-правових наук НАПрН України.

Напрями наукової діяльності — методологічні проблеми кримінального права, проблеми кримінальної відповідальності та її підстав, а також обставини, що виключають кримінальну відповідальність, та підстави звільнення від неї. Опублікував понад 200 наукових праць, серед яких: «Право граждан на задержание преступника» (1986), «Уголовная ответственность за незаконное обращение с наркотическими средствами» (у співавт., 1988), «Обстоятельства, исключающие преступность деяния: монография» (1991), «Согласие «потерпевшего» как обстоятельство, исключающее преступность деяния» (2007), «Кримінальне право України: Загальна частина: підручник» (у співавт., 2001, 2003, 2004, 2007, 2015), «Кримінальне право України: Особлива частина: підручник» (у співавт., 2001, 2003, 2004, 2007, 2015), «Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2003, 2004, 2006), «Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження): монографія» (у співавт., 2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 5: Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Конституція України. Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011), «Великий енциклопедичний словник» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку» (у співавт., 2013 (укр.), 2018 (англ.), «Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення» (у співавт., 2013), «Сучасна кримінально-правова система в Україні: реалії та перспективи: монографія» (у співавт. 2015), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 17: Кримінальне право» (у співавт., 2017).

Голова редакційної ради «Вісника Конституційного Суду України», член редакційної колегії збірників наукових праць «Вісник Національної академії правових наук України», «Щорічник українського права», журналів «Право України», «Юрист України», «Публічне право», «Вісник кримінального судочинства», «Наука и жизнь Казахстана».

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Входить до складу Атестаційної колегії МОН України.

Голова робочої групи з питань розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи. Брав участь у підготовці та доопрацюванні проекту Кримінального кодексу України як член робочої групи Кабінету Міністрів України. Був членом Ради з питань судової реформи при Президентові України, брав участь у підготовці законопроекту «Про Конституційний Суд України».

Заслужений діяч науки і техніки України (2009). Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2003), Почесною грамотою Верховної Ради України (2020), пам'ятним знаком «За сприяння державній охороні України» (2015), медаллю Президента Республіки Казахстан (2015), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2006), лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2001, 2002, 2011), Почесний професор міжнародного Соломонова університету (2003).
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net