Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Андрейцев В. І.

Андрейцев Володимир Іванович

дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 1 червня 1947 р. у c. Велика Слобідка Кам’янець-Подільського району Хмельницької обл. У 1979 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). У 1979–1990 рр. працював на посадах асистента, доцента, старшого наукового співробітника, професора кафедри трудового, колгоспного і земельного права цього навчального закладу (з 1988 р. — на кафедрі господарського і аграрного права). З 1992 р. по 1996 р. — доцент, професор кафедри екологічного права. З 1996 р. — завідувач кафедри трудового, земельного та екологічного права, з 1997 р. по 2007 р. — декан юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2007–2009 рр. — президент Євразійської Асоціації правничих шкіл та правників. До квітня 2010 р. — заступник голови Вищої ради юстиції України. З жовтня 2011 р. – професор кафедри господарського та цивільного права Національного гірничого університету.

У 1984 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правові питання екологічної експертизи проектів» (спеціальність 12.00.06), у 1992 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теоретичні проблеми правового забезпечення ефективності екологічної експертизи» (спеціальність 12.00.06). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1992 р. Вчене звання професора присвоєно у 1994 р. Обраний дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2000 р.

Напрями наукової діяльності — екологічне право, екологічна експертологія, право екологічної безпеки, екологічні права людини, земельне право, проблеми правничої освіти в Україні, канонічне право, правова система України. Опублікував понад 600 наукових праць, серед яких: «Правове забезпечення раціонального природокористування підприємств та об’єднань АПК» (1989), «Правове забезпечення екологічної експертизи проектів» (1990), «Екологічна експертиза: право і практика» (у співавт., 1992), «Політика, інновації, приватизація, екологічна безпека, право (Проблеми оптимізації та екологізації законодавства України)» (1996), «Екологічне право: Курс лекцій у схемах: Загальна частина» (1996), «Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні: Навчально-практичний посібник» (1999), «Екологічне право» (у співавт., 2001), «Земельне право» (у співавт., 2001), «Болонський процес: досягнення та проблеми вищої правничої освіти та науки в Україні» (2006), «Момент істини. Літопис кафедри трудового земельного і екологічного права» (2007), «Земельне право і законодавство суверенної України. Актуальні проблеми практичної теорії» (2005, 2007), «Екологічне законодавство України: у 4 кн.» (2007), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 4: Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Law of environmental Safety. Scientific and practical edition. Dn.» (2009), «Наукові та науково-правничі школи: стан та проблеми правового регулювання» (2009), «Актуальні проблеми екологічного права і законодавства суверенної України: проблеми реалізації державної екологічної політики» (2011), «Екологічне право і законодавство суверенної України, проблеми реалізації державної екологічної політики: монографія» (2011), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 4: Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.) та ін.

Брав участь у розробці законопроектів: Водного, Лісового та Земельного кодексів України, «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про екологічну експертизу», «Про зону надзвичайної екологічної ситуації», «Про рослинний світ» та ін.

Дійсний член Української екологічної академії наук, Української академії наук вищої школи (освіти), Почесний доктор Південно-Західного університету міста Благоєвград, Болгарія (2005), Хмельницького університету управління і права (2004), Придністровського державного університету ім. Тараса Шевченка, Молдова (2006) , Університету «Господарська академія» м. Новий Сад, Сербія (2007), Донецького державного університету інформатики та штучного інтелекту (2009).

Член редакційної колегії: Часопису Хмельницького університету управління та права, Вільнюського університету «Teise» - «Право», Віснику антимонопольного комітету України «Конкуренція». Член спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02 в Інституті економіко-правових досліджень Національної академії наук України.

Заслужений юрист України (1992), нагороджений орденом «За заслуги» III, ІІ ступенів (2002, 2004), орденом Святого рівноапостольного князя Володимира III – I ступенів, кавалер ордена «Святий князь Володимир» IV ступеня, почесними відзнаками Міжнародного фонду юристів України за видатний внесок у зміцнення правової держави (2000, 2005). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (1999, 2003, 2009), Премії «Золота фортуна» (2011). Державний радник юстиції 3-го класу.
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net