Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

П'ятитомне загальноакадемічне видання
"Правова система України: історія, стан та перспективи"


Це унікальне для вітчизняної юридичної науки видання за багатьма показниками. Вперше в історії української юриспруденції в одному виданні узагальнено вітчизняний досвід побудови національної правової системи, всіх її галузей, сучасний стан науки та законодавства, практику його реалізації, окреслено перспективи їх розвитку. За обсягом наукового матеріалу це видання не має собі рівних, його загальний обсяг складає 165 друкарських аркушів, це близько 4000 стандартних аркушів А4.

Авторський колектив видання складається з еліти вітчизняної юриспруденції, основу якої становлять академіки та члени-кореспонденти Національної академії правових наук України, провідні науковці її установ, інші відомі вчені. В цілому авторський колектив видання налічує 112 науковців, серед яких 88 докторів наук, професорів.
Том 1

Дане видання присвячене історико-теоретичним та методологічним проблемам формування та розвитку правової системи України. У першому розділі розкривається сучасний стан методології дослідження правової системи, зокрема філософсько-правові підходи до праворозуміння, роль права як соціального явища, зміст принципу верховенства права. У другому розділі висвітлюється формування та розвиток національної держави та права починаючи з Київської Русі. Третій розділ присвячений теоретичним проблемам правової системи України, аналізу окремих її елементів.

Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, усіх читачів, які цікавляться загальнотеоретичними та історичними аспектами розвитку правової системи України.


Переглянути передмову


Том 2

У роботі досліджуються проблеми конституційних засад правової системи України. Розглядаються особливості сучасного конституційного процесу в Україні, роль Конституції в удосконаленні правого регулювання суспільних відносин, її соціальна цінність, проблеми забезпечення стабільності конституційного ладу, захисту прав і свобод людини і громадянина, розвитку місцевого самоврядування. Проведено аналіз проблем регулювання адміністративно-правових і фінансово-правових відносин. Особливу увагу приділено питанням становлення й розвитку адміністративного права, адміністративної юстиції і адміністративного процесу, конституційних засад державної служби, банківської діяльності, системи оподаткування, управління інформаційними ресурсами.

Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, практиків-юристів, депутатів, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, всіх, хто цікавиться проблемами сучасного правознавства.


Переглянути передмову


Том 3

У виданні розкривається зміст цивільного права, зокрема, дається визначення предмета та методу цивільного права як самостійної галузі права. У першому розділі надається характеристика сфера приватного права, з’ясовуються теоретичні засади кодифікації. У другому розділі значне місце у праці приділено висвітленню принципів договірного права та регулювання корпоративних відносин. У третьому розділі висвітлюються сімейні правовідносини у сімейному та цивільному праві України, а також інші галузі законодавства, зокрема, житлового, трудового, земельного.

Розраховано на студентів, викладачів, аспірантів вищих навчальних закладів, практичних працівників, читачів, які цікавляться проблемами цивільного права.


Переглянути передмову


Том 4

У виданні розкривається зміст екологічного, земельного, аграрного та господарського права. У першому розділі надається характеристика аграрного та земельного права в правовій системі України. У другому розділі висвітлюється екологічне право в правовій системі України. Третій розділ присвячений актуальним проблем розвитку господарського права в правовій системі України.

Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, практичних працівників, читачів, які цікавляться проблемами екологічного, земельного, аграрного та господарського права.


Переглянути передмову


Том 5

У комплексному міжгалузевому правовому дослідженні на підставі досягнень кримінально-правової, кримінально-процесуальної, кримінологічної наук та науки кримінально-виконавчого права висвітлено державну політику України у сфері запобігання злочинності та боротьби з нею. Проаналізовано відповідні наукові праці, сучасне законодавство, судову практику. Визначено найбільш актуальні і гострі проблеми сучасної політики боротьби зі злочинністю, запропоновано шляхи їх урегулювання.

Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів, практичних працівників та широкий загал читачів, яких цікавлять теперішній стан і розвиток державної політики у сфері боротьби зі злочинністю.


Переглянути передмову

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail aprnu@ukr.net