Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право
Про видання       Редколегія       Інформація для авторів       Архів номерів       КонтактиНАУКОВА РАДА ВІСНИКА


В. Я. Тацій – д-р юрид. наук, проф., акад. НАН та НАПрН України (голова наукової ради);
Ю. В. Баулін – д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;
Ю. П. Битяк – д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;
В. І. Борисов – д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;
В. Д. Гончаренко – д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;
С. В. Ківалов – д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;
О. Д. Крупчан – д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;
Н. С. Кузнєцова – д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;
В. К. Мамутов – д-р юрид. наук, проф., акад. НАН України та НАПрН України;
В. Т. Нор – д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;
О. В. Петришин – д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;
С. М. Прилипко – д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;
П. М. Рабінович – д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;
О. Д. Святоцький – д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;
А. О. Селіванов – д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;
В. П. Тихий – д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;
Ю. С. Шемшученко – д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України.


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ВІСНИКА


О. В. Петришин – д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України (голова редакційної колегії);
Ю. Є. Атаманова – д-р юрид. наук, доц.;
Г. І. Балюк – д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України;
Ю. Г. Барабаш – д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України;
В. С. Батиргарєєва – д-р юрид. наук, ст. наук. співроб.;
Х. Бехруз – д-р юрид. наук, проф.;
А. Г. Бобкова – д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;
В. І. Борисова – канд. юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України;
М. В. Буроменський – д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України;
В. М. Гаращук – д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України;
В. В. Голіна – д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України;
Б. М. Головкін – д-р юрид. наук, доц.;
К. В. Гусаров – д-р юрид. наук, проф.;
Г. Г. Демиденко – д-р юрид. наук, проф.;
Л. М. Демидова – д-р юрид. наук, проф.;
В. А. Журавель – д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України;
Д. В. Задихайло – д-р юрид. наук, проф.;
М. І. Іншин – д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України;
О. В. Капліна – д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України;
В. П. Колісник – д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України;
В. В. Комаров – канд. юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;
О. В. Кресін – канд. юрид. наук, доц.;
М. П. Кучерявенко – д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;
В. В. Лемак – д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України;
В. В. Луць – д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;
П. М. Любченко – д-р юрид. наук, проф.;
Д. В. Лук’янов – канд. юрид. наук, доц.;
С. І. Максимов – д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України;
Л. М. Москвич – д-р юрид. наук, проф.;
І. В. Назаров – д-р юрид. наук, проф.;
В. Я. Настюк – д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України;
О. П. Орлюк – д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України;
М. І. Панов – д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;
С. П. Погребняк – д-р юрид. наук, проф.;
В. Г. Пилипчук – д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України;
В. О. Рум’янцев – д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України;
С. Г. Серьогіна – д-р юрид. наук, проф.;
О. В. Скрипнюк – д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;
І. В. Спасибо-Фатєєва – д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України;
В. Ю. Уркевич – д-р юрид. наук, проф.;
В. А. Устименко – д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України;
Г. І. Чанишева – д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України;
В. Ю. Шепітько – д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України;
О. Г. Шило – д-р юрид. наук, проф.;
М. В. Шульга – д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України;
І. В. Яковюк – д-р юрид. наук, проф.;
О. М. Ярошенко – д-р юрид. наук, проф.


ІНОЗЕМНІ ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ


Вільям Еліот Батлер – проф. (США);
Чаба Варга – проф. (Угорщина);
Карл-Герман Кестнер – проф. (ФРН);
Йошіке Курумісава – проф. (Японія);
Снєголе Матюльєне – проф. (Литва);
К. Л. Томашевський – д-р юрид. наук, доц. (Республіка Бєларусь);
Томаш Юстінські – проф. (Польша).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail aprnu@ukr.net