Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Науково-дослідні установи
Національної академії правових наук України

Основним структурним підрозділом Академії є науково-дослідний інститут. Інститут створюється, реорганізується і ліквідується у порядку, встановленому законодавством, та діє відповідно до свого статуту, а також основних принципів організації та діяльності, що затверджуються загальними зборами Академії.

Інститути Академії є провідними науково-дослідними установами юридичного профілю, в яких здійснюються найбільш важливі та актуальні фундаментальні і прикладні дослідження у сфері правових наук. Важливим є те, що у структурних підрозділах Академії працюють фахівці з різних галузей науки і техніки, і це дозволяє проводити комплексні дослідження в різних напрямках на межі права, економіки, техніки.

Основними завданнями інституту є:

  • розроблення нових напрямів у відповідних галузях правової науки;
  • розроблення концепцій та проектів законів, інших нормативно-правових актів;
  • координація наукових робіт з найважливіших проблем правової науки;
  • підготовка наукових кадрів.

Інститути Академії постійно співпрацюють з Верховною Радою України та її комітетами, Уповноваженим з прав людини, Кабінетом міністрів України, Конституційним Судом України, Верховним Судом України, Вищим господарським судом України, Генеральною прокуратурою України, Координаційним комітетом по боротьбі з корупцією і організованною злочинністю при Президентові України, міністерствами юстиції, внутрішніх справ, іншими центральними і місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування.


У складі Академії функціонують наступні науково-дослідні інститути:
 
 

Національна академія правових наук України
оголошує конкурс!

Національна академія правових наук України відповідно до свого Статуту оголошує конкурс на заміщення посади директора Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України.

Особа, яка претендує на посаду директора наукової установи, має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії за спеціальністю «Право» і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Матеріали претендентів на посаду директора наукової установи президія НАПрН України приймає протягом двох місяців з дня оголошення конкурсу на посаду директора, встановлює відповідність вимогам та вносить кандидатів на розгляд зборів колективу наукових працівників наукової установи.

Більш детальна інформація за телефоном (057) 704-19-01. Контактна особа – Гетьман Євген Анатолійович, головний учений секретар НАПрН України, член-кореспондент НАПрН України.


Національна академія правових наук України
оголошує конкурс!

Національна академія правових наук України відповідно до свого Статуту оголошує конкурс на заміщення посади директора Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України.

Особа, яка претендує на посаду директора наукової установи, має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії за спеціальністю «Право» і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Матеріали претендентів на посаду директора наукової установи президія НАПрН України приймає протягом двох місяців з дня оголошення конкурсу на посаду директора, встановлює відповідність вимогам та вносить кандидатів на розгляд зборів колективу наукових працівників наукової установи.

Більш детальна інформація за телефоном (057) 704-19-01. Контактна особа – Гетьман Євген Анатолійович, головний учений секретар НАПрН України, член-кореспондент НАПрН України.


Національна академія правових наук України
оголошує конкурс!

Національна академія правових наук України відповідно до свого Статуту оголошує конкурс на заміщення посади директора Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України».

Особа, яка претендує на посаду директора наукової установи, має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії за спеціальністю «Право» і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Матеріали претендентів на посаду директора наукової установи президія НАПрН України приймає протягом двох місяців з дня оголошення конкурсу на посаду директора, встановлює відповідність вимогам та вносить кандидатів на розгляд зборів колективу наукових працівників наукової установи.

Більш детальна інформація за телефоном (057) 704-19-01. Контактна особа – Гетьман Євген Анатолійович, головний учений секретар НАПрН України, член-кореспондент НАПрН України.


Національна академія правових наук України
оголошує конкурс!

Національна академія правових наук України відповідно до свого Статуту оголошує конкурс на заміщення посади директора Київського регіонального центру НАПрН України.

Особа, яка претендує на посаду директора наукової установи, має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії за спеціальністю «правознавство» і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Матеріали претендентів на посаду директора наукової установи президія НАПрН України приймає протягом двох місяців з дня оголошення конкурсу на посаду директора, встановлює відповідність вимогам та вносить кандидатів на розгляд зборів колективу наукових працівників наукової установи.

Більш детальна інформація за телефоном (057) 704-19-01. Контактна особа – Володимир Андрійович Журавель, головний учений секретар НАПрН України, дійсний член (академік) НАПрН України.


Національна академія правових наук України
оголошує конкурс!

Національна академія правових наук України відповідно до свого Статуту оголошує конкурс на заміщення посади директора Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України.

Особа, яка претендує на посаду директора інституту, має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії за спеціальністю «правознавство» і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Матеріали претендентів на посаду директора інституту президія НАПрН України приймає протягом двох місяців з дня оголошення конкурсу на посаду директора інституту, встановлює відповідність вимогам та вносить кандидатів на розгляд зборів колективу наукових працівників інституту.

Більш детальна інформація за телефоном (057) 704-19-01. Контактна особа – Володимир Андрійович Журавель, головний учений секретар НАПрН України, дійсний член (академік) НАПрН України.


Національна академія правових наук України
оголошує конкурс!

Національна академія правових наук України відповідно до свого Статуту оголошує конкурс на заміщення посади директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України.

Особа, яка претендує на посаду директора інституту, має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії за спеціальністю «правознавство» і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Матеріали претендентів на посаду директора інституту президія НАПрН України приймає протягом двох місяців з дня оголошення конкурсу на посаду директора інституту, встановлює відповідність вимогам та вносить кандидатів на розгляд зборів колективу наукових працівників інституту.

Більш детальна інформація за телефоном (057) 704-19-01. Контактна особа – Володимир Андрійович Журавель, головний учений секретар НАПрН України, дійсний член (академік) НАПрН України.


Національна академія правових наук України
оголошує конкурс!

Національна академія правових наук України відповідно до свого Статуту оголошує повторний конкурс на заміщення посади директора Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України.

Особа, яка претендує на посаду директора інституту, має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії за спеціальністю «правознавство» і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Матеріали претендентів на посаду директора інституту президія НАПрН України приймає протягом двох місяців з дня оголошення конкурсу на посаду директора інституту, встановлює відповідність вимогам та вносить кандидатів на розгляд зборів колективу наукових працівників інституту.

Більш детальна інформація за телефоном (057) 704-19-01. Контактна особа – Володимир Андрійович Журавель, головний учений секретар НАПрН України, дійсний член (академік) НАПрН України.


Національна академія правових наук України
оголошує конкурс!

Національна академія правових наук України відповідно до свого Статуту оголошує конкурс на заміщення посади директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України.

Особа, яка претендує на посаду директора інституту, має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії за спеціальністю «правознавство» і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Матеріали претендентів на посаду директора інституту президія НАПрН України приймає протягом двох місяців з дня оголошення конкурсу на посаду директора інституту, встановлює відповідність вимогам та вносить кандидатів на розгляд зборів колективу наукових працівників інституту.

Більш детальна інформація за телефоном (057) 704-19-01. Контактна особа – Володимир Андрійович Журавель, головний учений секретар НАПрН України, дійсний член (академік) НАПрН України.


Національна академія правових наук України
оголошує конкурс!

Національна академія правових наук України відповідно до свого Статуту оголошує конкурс на заміщення посади директора Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України.

Особа, яка претендує на посаду директора інституту, має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії за спеціальністю «правознавство» і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Матеріали претендентів на посаду директора інституту президія НАПрН України приймає протягом двох місяців з дня оголошення конкурсу на посаду директора інституту, встановлює відповідність вимогам та вносить кандидатів на розгляд зборів колективу наукових працівників інституту.

Більш детальна інформація за телефоном (057) 704-19-01. Контактна особа – Володимир Андрійович Журавель, головний учений секретар НАПрН України, дійсний член (академік) НАПрН України.


Національна академія правових наук України
оголошує конкурс!

Національна академія правових наук України відповідно до свого Статуту оголошує конкурс на заміщення посади директора Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Особа, яка претендує на посаду директора інституту, має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії за спеціальністю «правознавство» і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Матеріали претендентів на посаду директора інституту президія НАПрН України приймає протягом двох місяців з дня оголошення конкурсу на посаду директора інституту, встановлює відповідність вимогам та вносить кандидатів на розгляд зборів колективу наукових працівників інституту.

Більш детальна інформація за телефоном (057) 704-19-01. Контактна особа – Володимир Андрійович Журавель, головний учений секретар НАПрН України, дійсний член (академік) НАПрН України.


Національна академія правових наук України
оголошує конкурс!

Національна академія правових наук України відповідно до свого Статуту оголошує конкурс на заміщення посади директора Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України.

Особа, яка претендує на посаду директора інституту, має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії за спеціальністю «правознавство» і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Матеріали претендентів на посаду директора інституту президія НАПрН України приймає протягом двох місяців з дня оголошення конкурсу на посаду директора інституту, встановлює відповідність вимогам та вносить кандидатів на розгляд зборів колективу наукових працівників інституту.

Більш детальна інформація за телефоном (057) 704-19-01. Контактна особа – Володимир Андрійович Журавель, головний учений секретар НАПрН України, член-кореспондент НАПрН України.


Національна академія правових наук України
оголошує конкурс!

Національна академія правових наук України відповідно до свого Статуту оголошує конкурс на заміщення посади директора Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України.

Особа, яка претендує на посаду директора інституту, має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії за спеціальністю «правознавство» і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Матеріали претендентів на посаду директора інституту президія НАПрН України приймає протягом двох місяців з дня оголошення конкурсу на посаду директора інституту, встановлює відповідність вимогам та вносить кандидатів на розгляд зборів колективу наукових працівників інституту.

Більш детальна інформація за телефоном (057) 704-19-01. Контактна особа – Володимир Андрійович Журавель, головний учений секретар НАПрН України, член-кореспондент НАПрН України.


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail aprnu@ukr.net