Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІПтНПЕ
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Відбулись загальні збори
Національної академії правових наук України
28 серпня 2020 р. у м. Полтава відбулися засідання президії та щорічні загальні збори НАПрН України, на яких було розглянуто важливі питання її життєдіяльності – підбиття підсумків роботи в 2019 році, вирішення ряду організаційно-кадрових питань та окреслення основних завдань на 2021 рік, вибори дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПрН України.

Участь в засіданні прийняли почесний президент НАПрН України Тацій Василь Якович, президент НАПрН України Петришин Олександр Віталійович, перший віце-президент Кучерявенко Микола Петрович, віце-президент – керівник Київського регіонального центру НАПрН України Кузнєцова Наталія Семенівна, головний учений секретар Журавель Володимир Андрійович, члени президії, директори науково-дослідних інститутів, представники регіональних центрів. На засіданні розглянуто важливі питання щодо діяльності Національної академії правових наук України та її структурних підрозділів, зокрема заслухано звіт про основні підсумки діяльності Національної академії правових наук України у 2019 році, звіт про витрачання бюджетних коштів Національною академією правових наук України у 2019 році, вирішено ряд організаційних та кадрових питань.

На засіданнях відділень НАПрН України було обговорено звіт Академії за 2019 рік, розглянуто кандидатури іноземних членів НАПрН України а також проведено рейтингове голосування щодо кандидатів у члени НАПрН України.

На засіданні загальних зборів із звітом про діяльність Національної академії правових наук України у 2019 р. виступив президент НАПрН України Олександр Віталійович Петришин. «В сьогоднішніх складних умовах підвищується наша відповідальність за збереження та розвиток Академії, її реформування відповідно до потреб часу. Необхідно підвищити роль наукових установ академії у науковому забезпеченні конституційно-правової реформи, законотворчій діяльності Верховної Ради України, проведенні наукових експертиз проектів законів та гармонізації законодавства України з нормами Європейського Союзу», – зазначив у доповіді президент НАПрН України. Також розглянуто та затверджено Звіт про витрачання бюджетних коштів Національною академією правових наук України у 2019 році.

Крім цього, прийнято наступні рішення загальних зборів Академії:

Золотими медалями Національної академії правових наук України нагороджено Битяка Юрія Прокоповича – академіка-секретаря відділення державно-правових наук і міжнародного права НАПрН України, дійсного члена (академіка) НАПрН України, доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки та Губерського Леоніда Васильовича – ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Героя України, доктора філософських наук, професора, академіка Національної академії наук України, Заслуженого працівника освіти України, Лауреата Державної премії України в галузі освіти, Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки.

Затверджено на посаді директора Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України Крупчана Олександра Дмитровича, дійсного члена (академіка) НАПрН України, доктора юридичних наук, професора.

Іноземними членами Національної академії правових наук України обрано провідного вченого-юриста, відомого фахівця в галузі порівняльного правознавства, теорії держави і права, прав людини, дійсного члена Академії наук Узбекистану, доктора юридичних наук, професора Саідова Акмаля Холматовича та доктора права, суддю Конституційного Трибуналу Республіки Польща, професора Університету Адама Міцкевича Юстіна Піскорского.

Також відбулися вибори нових членів Академії. Вибори проходили у повній відповідності до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та чинного законодавства. За результатами відкритого голосування було обрано 3 дійсних членів (академіків), а за результатами таємного голосування – 18 членів-кореспондентів.

Результати голосування.

По відділенню теорії та історії держави і права членами-кореспондентами НАПрН України було обрано – Гетьмана Євгена Анатолійовича, Пархоменко Наталію Миколаївну, Теплюка Михайла Олексійовича, Шутака Іллю Дмитровича.

По відділенню державно-правових наук і міжнародного права дійсним членом (академіком) НАПрН України обрано Пилипчука Володимира Григоровича, членами-кореспондентами – Буханевича Олександра Миколайовича, Криницького Ігоря Євгеновича, Кузніченка Сергія Олександровича, Сокуренка Валерія Васильовича.

По відділенню цивільно-правових наук дійсними членами (академіками) НАПрН України обрано Стефанчука Руслана Олексійовича та Кохановську Олену Велеонінівну, членами-кореспондентами – Кота Олексія Олександровича, Гриняка Андрія Богдановича, Гусарова Костянтина Володимировича.

По відділенню екологічного, господарського та аграрного права членами-кореспондентами НАПрН України обрано – Єрмоленка Володимира Михайловича, Краснову Марію Василівну, Уркевича Віталія Юрійовича.

По відділенню кримінально-правових наук членами-кореспондентами НАПрН України обрано – Головкіна Богдана Миколайовича, Городовенка Віктора Валентиновича, Фріса Павла Львовича, Щура Богдана Володимировича.


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net