Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІПтНПЕ
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

В. о. президента НАПрН України Володимир Журавель взяв участь у роботі Міжнародного симпозіуму «Наука України в умовах сучасних викликів і загроз: проблеми і пріоритети розвитку»
29 листопада в. о. президента Національної академії правових наук України Володимир Андрійович Журавель взяв участь у роботі Міжнародного симпозіуму «Наука України в умовах сучасних викликів і загроз: проблеми і пріоритети розвитку» в рамках щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Наука – в життя», присвяченій пам’яті академіка НАН України Б. Є. Патона, та виступив з доповіддю на тему «Діяльність Національної академії правових наук України в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення України». Організаторами заходу виступили президія Національної академії наук України та Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України.

Відкрив роботу Симпозіуму та виступив з вітальним словом Анатолій Глібович Загородній, президент Національної академії наук України.

З доповідями, зокрема, виступили:

– Вячеслав Леонідович Богданов, віцепрезидент Національної академії наук України, в. о. головного ученого секретаря НАН України на тему «Пошук оптимальної стратегії розвитку НАН України в умовах сучасних викликів і криз»;

– Василь Григорович Кремень, президент Національної академії педагогічних наук на тему «Діяльність Національної академії педагогічних наук України в умовах воєнного стану»;

– Гіоргі Іванович Квесітадзе, президент Національної академії наук Грузії на тему «Біотехнологія очищення ґрунтів, забруднених вибуховими речовинами»;

– Віталій Іванович Цимбалюк, президент Національної академії медичних наук України на тему «Національна академія медичних наук України в умовах воєнного стану: виклики та реалії»;

– Іон Тігіняну, президент Академії наук Молдови на тему «Проблеми та шляхи розвитку національної науки в екстремальних умовах»;

– Ярослав Михайлович Гадзало, президент Національної академії аграрних наук України на тему «Роль аграрної науки у вирішенні проблеми продовольчої безпеки держави в умовах воєнного стану»;

– Ганна Олексіївна Полішко, завідувач відділу Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України та тему «Напрями науково-технічної діяльності Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України з іноземними партнерами в умовах сучасних викликів».

Членами програмного комітету Симпозіуму виступили Амінага Садгігов, директор Інституту систем управління НАН Азербайджану; Ану Ноорма, голова Естонської дослідницької ради; Гіоргі Квесітадзе, президент Національної академії наук Грузії; Юта Гюнтер, віцепрезидент з досліджень Університету Бремен (Німеччина); Дірк Бошар, генеральний секретар Європейської федерації національних інженерних асоціацій (FEANI); Єжи Душинський, президент Польської академії наук; Іон Тігіняну, президент Академії наук Молдови; Лаума Муйжніеце, директор Наукової ради Латвії; Юрас Баніс, президент Академії наук Литви.

На симпозіумі було обговорено питання розвитку науки в складних умовах сьогодення, а саме:

– проблеми функціонування національної науки в умовах сьогоднішніх викликів та загроз і можливості їх подолання;

– особливості державної підтримки науки в кризових умовах: європейський досвід та українські реалії;

– шляхи відновлення кадрового потенціалу науки України і можливості входження в глобальні тенденції в галузі людського капіталу;

– діяльність НАН України та національних галузевих академій наук в умовах воєнного стану;

– засоби ефективної співпраці та подолання кризових явищ у науковій та освітній сферах України.


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net