Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІПтНПЕ
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Проведено конференцію, присвячену 100-річчю з дня народження доктора юрид. наук, професора Л. М. Стрельцова
26 жовтня в Національному університеті «Одеська юридична академія» відбулась міжнародна науково-практична конференція «Політико-правова доктрина державного суверенітету в умовах глобалізації», присвячена 100-річчю з дня народження доктора юридичних наук, професора, зав. кафедрою Одеського державного (нині національного) університету Льва Михайловича Стрельцова (25.10.1918 р. – 24.03.1979 р.).

Відкрив конференцію президент НУ “Одеська юридична академія” доктор юридичних наук, професор, академік Ківалов С.В., який розповів учасникам конференції про основні етапи життя блискучого лектора, талановитого науковця, громадського діяча та одного з найяскравіших представників Одеської школи права доктора юрид. наук наук, професора Л.М. Стрельцова.

Своїми спогадами про цю видатну особу, про його відношення до оточуючих його людей, про його постійну доброзичливість поділились його син – доктор юрид. наук, професор Є.Л. Стрельцов, доктор юрид.наук, професор Є.В. Додін, доктор юрид.наук, професор Каракаш І.І., доктор юрид. наук, професор Тищенко А.А., доктор юрид. наук, професор Дрьомін В.М., к.ю.н., професор Мірошніченко Н.А., канд. юрид. наук, професор Пережняк Б.А. Виступаючі звернули окрему увагу на складність наукової проблеми, яку розробляв Лев Михайлович Стрельцов, - суверенність та компетенції республік у складі федеративної держави. Вони також зазначили, що у 70-роках минулого століття для цього потрібно було мати не тільки наукові здібності, а й чималу особисту мужність.

На конференції розгорнулася цікава наукова дискусія, тон якої було задано виступом доктора юрид. наук, професора Оборотова Ю.М. «Сучасна держава: національна або корпоративна?». Дискусія проходила дуже жваво і торкалася багатьох аспектів співвідношення суверенності державних утворювань та процесів глобалізації. Під час цієї дискусії акцентувалась увага на тому, що завдяки саме таким особам, як професор Стрельцов Л. М., закладались правові основи незалежності української держави.

На початку роботи цієї конференції був виданий збірник матеріалів, наукові виступи до якого надіслали представники провідних вищих наукових закладів України.


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net