Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІПтНПЕ
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Відбулось чергове засідання відділення цивільно-правових наук НАПрН України
25 жовтня 2022 року відбулося розширене засідання відділення цивільно-правових наук Національної академії правових наук України.

На засіданні обговорено питання подальшої організації роботи відділення в умовах війни та стан підготовки 9-го тому Великої української юридичної енциклопедії (Цивільне право).

Окремо розглянуто питання практики продовження академічних читань за результатами дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Обговорено доцільність звернення до голів спеціалізованих вчених рад з присудження наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 з метою підписання меморандумів про взаємодію та співпрацю в цьому напрямі.

Також члени відділення та координаційних бюро обговорили наукову доповідь доцента кафедри цивільного права та процесу Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидата юридичних наук, доцента Михайлів Марії Омелянівни за результатами дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: «Спадкування у міжнародному приватному праві».
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net