Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІПтНПЕ
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Укладено Меморандум про співпрацю між НАПрН України та Національною службою посередництва і примирення
27 грудня 2022 року в. о. президента Національної академії правових наук України Володимир Журавель та голова Національної служби посередництва і примирення Дмитро Кухнюк уклали Меморандум про співпрацю.

Метою Меморандуму є консолідація зусиль сторін, спрямована на створення умов для розвитку взаємовигідного співробітництва з питань забезпечення розвитку правової науки, проведення спільних наукових досліджень та проведення практичних заходів, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства України та його адаптації до законодавства Європейського Союзу.

Відповідно до укладеного Меморандуму основними напрямами співпраці між НАПрН України та Національною службою посередництва і примирення визначено наступні:

– взаємодія у процесі проведення наукових досліджень, спрямованих на вдосконалення нормативно-правового регулювання у сфері вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

– узгодження позицій при розробці науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій до проєктів законів та інших нормативно-правових актів, державних програм і планів дій, ратифікації міжнародних договорів, що стосуються розвитку соціально-економічних та трудових відносин в Україні;

– взаємодія у процесі підготовки та виконання наукових досліджень, що включають питання, пов’язані із вирішенням колективних трудових спорів, соціального діалогу;

– надання науково-правових висновків науковими установами НАПрН України з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

– організація спільних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів, зустрічей та інших заходів), спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості громадян щодо соціального діалогу, порядку вирішення трудових спорів;

– надання можливості підвищення кваліфікації фахівців НСПП у відповідних підрозділах НАПрН України;

– розроблення та реалізація спільних проєктів та/або програм, спрямованих на вирішення трудових спорів (конфліктів), запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);

– залучення фахівців НАПрН України до здійснення посередництва і примирення під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), у процес підготовки трудових арбітрів, посередників;

– участь науковців НАПрН України за запитом НСПП у нормативно-правовій експертизі проєктів актів, розроблених НСПП, у спільних робочих групах з питань розробки нормативно-правових актів;

– організація підвищення кваліфікації наукових працівників НАПрН України в НСПП.


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net