Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Відбувся міжнародний науковий семінар «Конституційні цінності і права людини: виклики XXI століття»
27 червня у Конституційному Суді України відбувся міжнародний науковий семінар «Конституційні цінності і права людини: виклики XXI століття» з нагоди 22-ї річниці прийняття Конституції України. Захід організований за ініціативи та під егідою Конституційного Суду України спільно з Національною академією правових наук України, за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні. У семінарі прийняли участь відомі теоретики та практики конституційного права України і зарубіжних країн (судді Конституційного Суду України, представники органів державної влади, члени НАПрН України, представники апарату президії та Київського регіонального центру НАПрН України, науковці) з метою обговорення викликів XXI століття у сфері захисту найвищої цінності в демократичній державі – людини, її прав та свобод.

«Двадцять два роки тому Конституція нашої держави увійшла в суспільне життя як головний оберіг державності, демократії та незалежності. Вона визначає фундаментальні засади, на яких ґрунтується сьогодення і вибудовується майбутнє Українського народу. У свою чергу, головним покликанням Конституційного Суду України є забезпечення верховенства Основного Закону в державному та суспільному житті нашої країни», – розпочав свій виступ Голова Конституційного Суду України, член-кореспондент НАПрН України Станіслав Шевчук.

Він підкреслив, що сьогоднішній захід має на меті звірення орієнтирів задля визначення, в якому напрямі має слідувати Конституційний Суд України, виконуючи своє основне завдання – захист прав і свобод людини та громадянина.

На думку Станіслава Шевчука, діяльність із захисту прав людини у кожній країні відтворює особливості національної правової системи в більш широкому аспекті. Разом з тим, очільник Суду переконаний, що важливою практикою є й напрацьовані міжнародні стандарти та тенденції розвитку в сфері захисту прав людини і громадянина, зокрема, досвід Європейського суду з прав людини, Європейського Суду справедливості, тенденції розвитку права, сформовані Венеційською комісією, інститутами Ради Європи тощо.

З вітальною промовою до учасників семінару також звернувся президент Національної академії правових наук України Олександр Петришин, який відзначив, що повага до Основного Закону, конституційних цінностей та прав людини є основним чинником стабілізації національної правової системи та розуміння закріплених у Конституції України цінностей.

Передумовою для цього є подолання двох стереотипів: по-перше, сприйняття норм Конституції України як декларативних, по-друге, розуміння Основного Закону як детальної інструкції, яка має висвітлювати ті чи інші сторони функціонування державної влади. За його словами, саме щодо цих двох підходів у науковому середовищі відбувається дискусія.

Водночас, Олександр Петришин відзначив, що важливу роль у відношенні суспільства до Конституції України як цінності відіграє діяльність Конституційного Суду України, а саме його рішення. «Чим ефективніше буде працювати Конституційний Суд України, тим більшою буде повага до Основного Закону не лише серед науковців, а й суспільства в цілому», – підкреслив він.

Також доповідач повідомив, що наразі Національна академія правових наук України активно видає двадцятитомне видання «Велика українська юридична енциклопедія», в якому сформовано оновлене бачення основних проблем, пов’язаних з юриспруденцією. Наостанок Олександр Петришин побажав усім плідної роботи та досягнення очікуваних результатів наукового семінару.

Від імені Президента України учасників заходу із прийдешнім Днем Конституції України привітав Олексій Філатов, заступник Глави Адміністрації Президента України та зазначив, що людина, її права та свободи посідають основне за важливістю місце порівняно з іншими правовими явищами.

Він нагадав про основні кроки, які було зроблено для покращення реалізації прав і свобод людини і громадянина, зокрема в рамках судової реформ в Україні. «За останні чотири роки зроблено чимало, аби конституційні положення дійсно працювали», – зазначив Олексій Філатов. Також промовець наголосив, що судова реформа, серед іншого, була спрямована на відновлення незалежності судової влади, зокрема Конституційного Суду України.

На його переконання, Конституційний Суд відтепер не лише відіграє роль «стабілізатора» відносин між гілками державної влади, а й має безпосередні повноваження у сфері захисту прав людини.

Після привітань розпочато заслуховування наукових доповідей. Зокрема, про цінності Конституції в певних її аспектах розповіла доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії права та держави Київського національного університету імені Тараса Шевченка Світлана Бобровник; з доповіддю «Цінності та принципи конституційного ладу України: загальнотеоретичні характеристики» виступив доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, проректор з навчальної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Юрій Барабаш; доктор юридичних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту порівняльного публічного права та міжнародного права Ужгородського національного університету Михайло Савчин представив доповідь «Інтерпретація та балансування конституційних цінностей і права людини»; Голова Конституційного Суду Литовської Республіки Дейнюс Жалімас представив учасникам семінару свою доповідь на тему «Захист прав людини та конституційної ідентичності: досвід Литовської республіки»; доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України Наталія Оніщенко свій виступ присвятила темі «Права людини: сучасний контекст», в якій зупинилася на понятті «право» і особливостях сприйняття цього поняття сучасним суспільством; з доповіддю «Ціннісно-правові засади євроінтеграційного процесу України» виступив доктор юридичних наук, професор, член кореспондент НАПрН України, директор навчально-наукового інституту «Юридичний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Анатолій Колодій; член Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія), Голова Конституційного Суду Республіки Молдова (2011–2017 рр.) Александру Тенасє у своєму виступі порушив проблеми демократії та легітимності державної влади; дійсний член (академік) НАПрН України, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Василь Костицький розповів про передумови та процес прийняття Основного Закону.

Наприкінці заходу Голова Конституційного Суду України Станіслав Шевчук поінформував, що доповіді та виступи учасників Міжнародного наукового семінару «Конституційні цінності і права людини: виклики XXI століття» буде включено до спеціального випуску фахового журналу «Публічне право». На завершення заходу Станіслав Шевчук подякував усім за плідну роботу, важливі ідеї та напрацювання.

Матеріали прес-служби Конституційного Суду України
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net