Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІПтНПЕ
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Круглий стіл «Конституційне право в умовах воєнного часу»
24-25 червня відбувся круглий стіл «Конституційне право в умовах воєнного часу», організатором якого виступила Національна академія правових наук України за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Із вітальним словом до учасників круглого столу звернулися Олександр Петришин, президент Національної академії правових наук України та Генрік Вілладсен, Координатор проектів ОБСЄ в Україні, посол.

Під час роботи круглого столу із доповідями виступили:

– Василь Лемак, суддя Конституційного Суду України, член-кореспондент НАПрН України, д.ю.н., професор на тему «Засадничі конституційні цінності в період оборонної війни: Україна на тлі досвіду демократичних держав»;

– Станіслав Шевчук, голова Конституційного Суду України (2018-2019), професор кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», член-кореспондент НАПрН України, д.ю.н., професор на тему «Обмеження прав людини в умовах воєнного стану»;

– Віктор Городовенко, суддя Конституційного Суду України, член-кореспондент НАПрН України, д.ю.н., професор на тему «Позитивні обов’язки України щодо забезпечення конституційних прав і свобод в умовах воєнного часу: нові виклики»;

– Олег Первомайський, суддя Конституційного Суду України, к.ю.н., доцент на тему «Забезпечення діяльності Конституційного Суду України в умовах війни або воєнного стану»;

– Віктор Смородинський, доцент кафедри теорії і філософії права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, к.ю.н., доцент на тему «Вимоги верховенства права у правовому режимі воєнного стану»;

– Олександр Водянніков, національний радник з юридичних питань Координатора проектів в Україні ОБСЄ, к.ю.н. на тему «Воєнний конституціоналізм: конституційний лад в екстремальних умовах»;

– Оксана Щербанюк, завідувачка кафедри процесуального права Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, д.ю.н., професорка на тему «Конституційна демократія в умовах війни»;

– Олена Бориславська, професорка кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, д.ю.н., професорка на тему «Самозахист конституційної демократії: права людини та інституційна спроможність»;

– Анатолій Колодій, директор Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», член-кореспондент НАПрН України, д.ю.н., професор на тему «Конституційне право України: сучасний стан та перспективи розвитку»;

– Віктор Колісник, суддя Конституційного Суду України, член-кореспондент НАПрН України, д.ю.н., професор на тему «Обіг інформації та її обмеження за воєнного стану»;

– Олег Марцеляк, професор кафедри конституційного права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.ю.н., професор на тему «Права людини в Україні в умовах російської агресії: загрози і стан дотримання»;

– Михайло Савчин, професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», д.ю.н., професор на тему «Інституційна спроможність держави в умовах екзистенційних загроз нації»;

– Станіслав Погребняк, професор кафедри теорії і філософії права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, д.ю.н., професор на тему «Правова визначеність в умовах нормотворчості воєнного стану»;

– Дмитро Лук’янов, завідувач кафедри міжнародного приватного права і порівняльного правознавства Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент НАПрН України, д.ю.н., професор на тему «Заборона політичних партій в умовах воєнного стану»;

– Тетяна Слінько, завідувачка кафедри конституційного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, к.ю.н., професорка на тему «Дотримання норм конституції в умовах воєнного часу»;

– Марк Воронов, завідувач кафедри конституційного і муніципального права юридичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, к.ю.н., доцент на тему «Проблемні питання роботи органів місцевої влади в Україні під час воєнного стану».

Модераторами заходу виступили Олександр Петришин, президент Національної академії правових наук України та Оксана Грищук, суддя Конституційного Суду України, д.ю.н., професорка. Участь у роботі круглого столу та в обговоренні також взяли Галина Юровська, суддя Конституційного Суду України, к.ю.н., Євген Гетьман, головний учений секретар Національної академії правових наук України, член-кореспондент НАПрН України, д.ю.н, професор, Ярослав Лазур, керівник «Центру правової підтримки осіб, постраждалих внаслідок військового вторгнення» НАПрН України та ДВНЗ «Ужгородський національний університет», декан юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», д.ю.н., професор, Алла Івановська, проректорка з наукової роботи, професорка кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, д.ю.н., професорка, Олександр Буханевич, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, член-кореспондент НАПрН України, д.ю.н., професор, Любомир Летнянчин, доцент кафедри конституційного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, к.ю.н., доцент, Ірина Бодрова, заступник директора Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, к.ю.н., доцентка, Олег Петришин, учений секретар Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, к.ю.н., старший дослідник, Олег Гиляка, начальник управління планування і координації правових досліджень в Україні НАПрН України, к.ю.н., старший дослідник, Анастасия Мерник, асистентка кафедри теорії і філософії права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, к.ю.н., доцентка, Ганна Пономарьова, доцентка кафедри історії держави і права України і зарубіжних країн Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, к.ю.н., доцентка, представники наукових установ та закладів вищої освіти України.

Щиро вдячні усім учасникам за цікаві доповіді та плідну дискусію!


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net