Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Тіньова економіка: світові тенденції та українські реалії
Під такою назвою 23 червня в Національній академії внутрішніх справ відбулася міжвідомча науково-практична конференція. ЇЇ організатори: МВС України, Національна поліція України, Національна академія правових наук України, Національна академія внутрішніх справ, громадська організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права», інформаційно-аналітичний журнал «Економіка. Фінанси. Право».

Обговорити цю актуальну тематику прибули представники профільних комітетів Верховної Ради України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України, Національної поліції України, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України, Національного банку України, Національного антикорупційного бюро України, працівники суду, провідні вчені вищих навчальних закладів і наукових установ юридичного та економічного спрямування.

До проведення заходу також залучені фахівці з різних урядових організацій, науково-дослідних установ, громадських організацій та вищих навчальних закладів.

Відкрив захід доктор юридичних наук, професор, ректор Національної академії, генерал поліції другого рангу Володимир Чернєй. Виступаючи перед поважною публікою він наголосив: «Тіньова економіка в сучасних соціально-політичних умовах розвитку країни, відмивання коштів як механізм забезпечення функціонування тіньових економічних відносин, а також «відтік» капіталів за наявності дефіциту інвестиційних ресурсів та низької капіталізації фондового ринку – є найбільш загрозливими для нашої держави соціально-економічними чинниками, що «зсередини» підривають фінансову систему, детермінують інші, суто криміногенні, явища та вияви корупції, впливаючи на імідж України як надійного зовнішньоекономічного партнера».

Далі очільник вишу зазначив: «За підтримки європейських партнерів вітчизняні правоохоронні та інші державні інституції, з досвідом фінансових розслідувань, підлягають активному реформуванню. Уже функціонують Національна поліція та Національне антикорупційне бюро, реорганізуються органи прокуратури та податкова міліція, створюється Державне бюро розслідувань (ДБР). Передбачається суттєве оновлення особового складу за рахунок молодих фахівців, які вкрай потребують оволодіння сучасним інструментарієм виявлення та розкриття економічних злочинів з використанням правильно побудованих систем збирання та аналізу інформації про рух коштів, майна, людей».

До слова також був запрошений доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, професор кафедри кримінального права НАВС Василь Шакун, який ознайомив присутніх з темою: «Кримінальна природа тіньової економіки».

До уваги присутніх були також оголошені вітання від імені Президента Національної академії правових наук України Олександра Петришина та почесного президента, радника президії НАПрН України Василя Тація.

Загалом, під час конференції обговорювалися питання щодо поняття й структури тіньової економіки, шляхів детінізації та розвитку її в трансформаційних умовах, розглянуті приклади зарубіжного досвіду розслідування фінансових злочинів, пов’язаних із корупцією, а також проаналізовані практики викриття фактів використання альтернативних банківських платформ як засобу виведення активів, тощо.

Підсумовуючи, зазначимо, що висвітлення основних сфер існування, чинників і передумов тінізації економіки України є підґрунтям для розроблення комплексу системних заходів стосовно детінізації національної економіки.Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net