Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Оголошується конкурс тематики
фундаментальних досліджень та їх виконавців
Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1084 «Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету» та Положення про проведення конкурсу на здійснення наукових розробок, затвердженого президією НАПрН України, оголошується конкурс тематики фундаментальних досліджень та їх виконавців, замовником яких є Національна академія правових наук України, фінансування яких здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів у межах базового фінансування підпорядкованих наукових установ.

1. Актуальні напрямки наукових досліджень:

  • Проблеми захисту прав і безпеки людини в інформаційній сфері та інформаційно-правового забезпечення національної безпеки в умовах євроінтеграції України.
  • Проблеми правової охорони інтелектуальної власності в аспекті забезпечення національної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів.
  • Актуальні проблеми правового забезпечення інноваційного розвитку, правових засобів державної підтримки інноваційної діяльності.
  • Проблеми сучасної правової політики у сфері територіальної організації влади та публічного адміністрування в умовах інтеграційних процесів.
  • Проблеми приватноправового регулювання відносин в умовах громадянського суспільства.

2. Умови та місце проведення конкурсу:

Разом із заявкою на ім’я головного ученого секретаря НАПрН України (у довільній формі) на конкурс до Президії Національної академії правових наук України (м. Харків, вул. Пушкінська, 70 (тел.: (057) 704-19-01, email: aprnu@ukr.net ) у паперовій та електронній формі надсилається:

  • Інформація щодо фундаментальної теми, оформлена згідно форми, що додається (*додаток 1);
  • Експертний висновок на кожну нову фундаментальну тему, наданий відповідним відділенням (бюро відділення) НАПрН України;

3. Строк подання конкурсних заявок – 30 календарних днів з дати оголошення про проведення конкурсу.

4. Результати конкурсного відбору, проведеного президією НАПрН протягом десяти днів з моменту завершення подання заявок на конкурс, будуть розміщені на офіційному веб-сайті Академії.


*додаток 1: Інформація щодо теми фундаментального дослідження (завантажити)


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net