Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІПтНПЕ
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Засідання Національної ради України з питань розвитку науки і технологій
23 лютого 2023 року під головуванням Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета відбулося засідання Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. Участь у засіданні взяв в. о. президента Національної академії правових наук України Володимир Журавель, член Адміністративного комітету Нацради.

На засіданні обговорювалася низка стратегічних для вітчизняної сфери наукової та науково-технічної діяльності питань. Було розглянуто питання про функціонування сфери наукової та науково-технічної діяльності України в умовах воєнного стану та План відновлення освіти і науки, про результати роботи Національного фонду досліджень України та персональний склад Наукової ради Національного фонду досліджень України, про результати реформування Національної та національних галузевих академій наук України у 2021-2022 роках.

За результатами засідання Національна рада з питань розвитку науки і технологій прийняла низку важливих рішень, зокрема:

1. Центральним органам виконавчої влади, Національній академії наук України, національним галузевим академіям наук та іншим головним розпорядникам бюджетних коштів, що здійснюють наукову та науково-технічну діяльність або є замовниками наукових досліджень та розробок здійснити перегляд тематик наукових досліджень і розробок з урахуванням потреб національної безпеки та оборони, а також необхідності розвитку пріоритетних галузей економіки у воєнний і повоєнний періоди та забезпечити подання до МОН інформації щодо результатів перегляду із переліками затверджених тематичних напрямів.

2. Національній академії наук, Національній академії аграрних наук, Національній академії правових наук, Національній академії педагогічних наук продовжити виконання заходів з їх реформування.

3. МОН разом із Мінфіном, Мінекономіки, Державною аудиторською службою та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2021 року № 911 «Про затвердження планів заходів з реформування Національної академії аграрних наук, Національної академії правових наук, Національної академії педагогічних наук на 2021 і 2022 роки» протягом тримісячного строку з дня припинення або скасування воєнного стану створити робочу групу з проведення аудиту ефективності виконання заходів з реформування національних галузевих академій наук та протягом шестимісячного строку після затвердження складу робочої групи надати Кабінету Міністрів України результати проведеного аудиту.

4. МОН разом із іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади протягом тримісячного строку з дня припинення або скасування воєнного стану створити робочу групу з проведення оцінювання ефективності виконання заходів з реформування Національної академії наук та протягом шестимісячного строку після затвердження складу робочої групи надати Кабінету Міністрів України відповідні висновки.


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net