Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Члена-кореспондента Національної академії
правових наук України Станіслава Володимировича Шевчука
обрано Головою Конституційного Суду України
Шевчук С. В.

21 лютого 2018 року на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України відповідно до Конституції України та Закону України „Про Конституційний Суд України“ відбулися вибори нового Голови Суду. Головою Конституційного Суду України обраний суддя Станіслав Володимирович Шевчук, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор.

Президія Національної академії правових наук України щиро вітає Станіслава Володимировича з обранням на посаду Голови Конституційного Суду України! Висловлюємо найтепліші та найщиріші побажання творчого натхнення, невичерпної енергії, мудрості, нових здобутків в ім’я миру, злагоди, добробуту і процвітання України.

Високо цінуємо Ваші міцні дружні стосунки з Харківською науковою та освітянською правовою школою. Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю. Хай Вам завжди сприяє вдача, віра у власні сили у здійсненні великих завдань на благо нашої Держави.

Довідка:

Станіслав Володимирович Шевчук народився 11 червня 1969 р. у м. Харкові. У 1993 р. закінчив Українську юридичну академію (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) та вступив до аспірантури. У 1997– 2000 рр. працював у Конституційному Суді України науковим консультантом. З 2000 р. — директор Центру порівняльного права при Міністерстві юстиції України, з 2003 р. працює у Міжнародному Соломоновому університеті на посаді професора кафедри публічного права, з 2009 р. — професор кафедри загально-теоретичних та державно-правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія». З 13 березня 2014 р. суддя, а з 21 лютого 2018 р. - Голова Конституційного Суду України.

У 1997 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Делегування державних повноважень» (спеціальність 12.00.01), у 2008 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Загальнотеоретичні проблеми нормативності актів судової влади» (спеціальність 12.00.01). Вчене звання доцента присвоєно у 2003 р., професора – у 2009 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р.

Автор понад 120 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Основи конституційної юриспруденції» (2001), «Порівняльне прецедентне право з прав людини» (2002), «Інститут конституційної скарги в Україні: необхідність запровадження» (2003), «Міжнародне право: повернення до першоджерел» (2004), «Свобода вираження поглядів: практика Європейського суду з прав людини у порівняльній перспективі» (2005), «Адаптація законодавства: між РЄ і ЄС» (2006), «Судовий захист прав людини: практика Європейського суду з прав людини у контексті західної правової традиції» (2006), «Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні» (2007), «Історія вчень про державу і право: підручник» (у співавт., 2008), «Європейський суд з прав людини» (2009), «Судова правотворчість Конституційного Суду України» (2010), «Теорія держави і права: підручник» (у співавт., 2014). Співавтор загальноакадемічних наукових праць «Правова система Украини: історія, стан та перспективи: у 5 т.», «Правова доктрина України: у 5 т.», «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т.».


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net