Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Науково-практична конференція «Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах»
20 квітня Національна академія правових наук України разом з Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого (кафедра земельного та аграрного права) провели науково-практичну конференцію «Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах». Присутніх привітали головний учений секретар НАПрН України В. А. Журавель, проректор з наукової роботи НЮУ ім. Я. Мудрого, дійсний член (академік) НАПрН України А. П. Гетьман, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри земельного та аграрного права університету М. В. Шульга та.

У заході взяли участь науковці з Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Хмельницького університету управління та права, Луцького національного технічного університету, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет», Запорізького національного університету, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Національного університету «Одеська юридична академія», Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Університету митної справи та фінансів, Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, Львівського національного університету імені І.Франка.

На пленарному засіданні виступили: завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В. З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України В. М. Єрмоленко – «Перспективні напрями розвитку сучасних аграрних відносин»; голова фермерського господарства «Строгий» О. Ф. Строгий – «Про реалії державної підтримки фермерських господарств в Україні»; заступник голови Громадської спілки «Всеукраінська Аграрна Рада» О. В. Сліпченко – «Проблемні питання функціонування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах» та ін. Захід продовжили у двох секціях, одна з яких – для молодих вчених. За результатами конференції надруковано збірник тез наукових повідомлень.


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net