Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІПтНПЕ
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Захист прав людини, яка перебуває у конфлікті з законом, як пріоритетний напрям правового реформування кримінально-виконавчої системи УкраїниДнями у Київському регіональному центрі Національної академії правових наук України відбулася VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми захисту прав людини, яка перебуває в конфлікті з законом, крізь призму правових реформ». Участь в обговоренні проблемних питань, що наразі існують у кримінально-виконавчій системі, та перспектив її правового реформування взяли вітчизняні та зарубіжні вчені, представники органів державної влади, науково-педагогічних працівники провідних закладів вищої освіти, практичні працівники Державної кримінально-виконавчої служби України та пробації, представники громадських і правозахисних організацій. Всього у роботі заходу взяли участь близько 100 учасників, серед яких були присутні фахівці у галузі права, психології, педагогіки, державного управління та ін.

Співорганізаторами конференції стали Київський регіональний центр Національної академії правових наук України, Центр дослідження проблем кримінальної юстиції НАПрН України, Національна академія внутрішніх справ, Державна установа «Центр пробації» та Всеукраїнська громадська організація «Пенітенціарна асоціація України».

Роботу конференції розпочав доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Бараш Євген Юхимович. Від імені Міністерства юстиції України присутніх привітав заступник Міністра юстиції України Василик Віталій Валентинович. З вітальними словами виступили Шакун Василь Іванович, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ; Лутковська Валерія Володимирівна, співзасновниця та програмна директорка Українського інституту з прав людини; Мартиненко Володимир Олександрович, доктор філософії в галузі «Право», голова Громадської спілки «Центр запобігання та протидії корупції», голова Громадської ради при МВС України; Чернявський Сергій Сергійович, проректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор.

У науковому заході взяли участь представники іноземних держав: Роберт Котторелл, голова Ради директорів SADACCA; Айрапетян Ашот Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент, директор Центру правового навчання і реалізації реабілітаційних програм (Вірменія). Їхні доповіді викликали жваве обговорення можливостей і доцільності запровадження досвіду іноземних країн у цій сфері в контексті вітчизняних реалій.

З науковими доповідями виступили Синьов Віктор Миколайович, Ярмиш Олександр Назарович, Коваленко Валентин Васильович, Музика Анатолій Ананійович, Батиргареєва Владислава Станіславівна та ін.

Учасниками конференції обговорювалися такі актуальні питання: забезпечення прав людини в діяльності правоохоронних органів; теоретичні проблеми кримінально-виконавчої політики як складової правової політики у сфері протидії злочинності; психологічні й педагогічні проблеми виконання та інтеграції різних систем покарання; проблеми запровадження і розвитку пробації та капеланства; концептуальні засади реформування кримінально-виконавчої системи України; міжнародний досвід і перспективи його впровадження в кримінально-виконавчу систему України.

Після проведення панельної дискусії Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України й Пенітенціарна асоціація України підписали Меморандум про співробітництво з метою об’єднання зусиль у проведенні наукових досліджень та інших наукових заходів, упровадження одержаних результатів у практичну діяльність, освітній процес і правопросвітницьку діяльність.


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net