Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІПтНПЕ
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Проведено Першу науково-практичну конференцію «Інформаційне право: сучасні виклики і напрями розвитку»
Науково-дослідним інститутом інформатики і права Національної академії правових наук України спільно з Навчально-науковим центром інформаційного права та правових питань інформаційних технологій Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» проведено Першу науково-практичну конференцію «Інформаційне право: сучасні виклики і напрями розвитку».

Конференція проводилася з нагоди 25-тої річниці Національної академії правових наук України та 5-ої річниці створення Навчально-наукового центру інформаційного права та правових питань інформаційних технологій технічного університету.

Відкрили конференцію президент Національної академії правових наук України академік Петришин О.В. та ректор Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» академік Згуровський М.З., у вітальних словах було зроблено акцент на важливості поєднання науки та освіти, визначну роль у розвитку науки загалом інформаційних технологій та правового забезпечення інформаційної діяльності.

Директор Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України член-кореспондент НАПрН України Пилипчук В.Г. відзначив спільні здобутки діяльності Науково-дослідного інституту інформатики і права та Навчально-наукового центру інформаційного права та правових питань інформаційних технологій.

На важливості діяльності Навчально-наукового центру інформаційного права та правових питань інформаційних технологій зосередив увагу декан факультету соціології і права Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» кандидат філософських наук Мельниченко А.А.. Кращих наукових співробітників науково-дослідних закладів було нагороджено почесними відзнаками та грамотами.

Науково-практична конференція пройшла в умовах фахового обговорення найбільш актуальних питань, які стосуються філософії інформаційного права, інформаційної і національної безпеки, інновацій у розвитку правової науки та освіти в інформаційній сфері, місії інформаційного права у забезпеченні інформаційної безпеки, кібербезпеки в умовах сучасного розвитку інформаційних технологій.

Вказані та інші важливі питання інформаційного права, його впливу на складні процеси реалізації інформаційної політики, Доктрини інформаційної безпеки, Стратегії кібербезпеки були розкриті у ґрунтовних доповідях доктора філософських наук Новікова Б.В., доктора юридичних наук Баранова О.А., доктора економічних наук Жиляєва І.Б.,доктора наук з державного управління Чукут С.А., доктора філософських наук Ожевана М.А., докторів юридичних наук Кравчука О.О., Коржа І.Ф., кандидатів юридичних наук Дороніна І.М., Ткачука Т.Ю. та інших науковців.


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net