Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Відбувся Всеукраїнський круглий стіл
з питань земельного, аграрного, екологічного права
щодо оцінки впливу на довкілля
18 червня 2018 року у Київському регіональному центрі НАПрН України відбувся Всеукраїнський круглий стіл з питань земельного, аграрного, екологічного права щодо оцінки впливу на довкілля.

Із вітальним словом до учасників круглого столу звернулись президент НАПрН, доктор юридичних наук, професор О.В. Петришин, який привітав учасників, акцентував увагу присутніх на важливості обговорення питань оцінки впливу в контексті забезпечення національної безпеки, збереження довкілля і поліпшення життєвого середовища в Україні. Також присутніх привітали керівник Київського регіонального наукового центру НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Н.С. Кузнєцова та директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України Ю.С. Шемшученко. Модератором круглого столу виступив доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України В.В. Носік. В роботі круглого столу взяв участь суддя Верховного Суду, доктор юридичних наук, професор В.Ю. Уркевич, який у своєму виступі звернув увагу на важливості використання напрацювань юридичної науки, зокрема, з питань оцінки впливу на довкілля при формуванні судової практики вищою судовою інстанцією.

В межах круглого столу було обговорено актуальні проблеми філософії, теорії і практики сучасного земельного, екологічного, аграрного права у механізмі правового регулювання суспільних відносин щодо оцінки впливу на довкілля в Україні в умовах участі нашої країни у Європейських та світових інтеграційних процесах.

У круглому столі взяли участь представники провідних вищих юридичних закладів освіти та наукових установ, юристи-практики.

За підсумками проведення круглого столу було прийнято Рекомендації, в яких учасники Круглого столу висловили позицію, відповідно до якої прийняті закони з оцінки впливу на довкілля закладають нові законодавчі основи для формування в системі українського права міжгалузевого правового інституту «Оцінка впливу на довкілля», функціонування якого має базуватись на нормах законодавства про оцінку впливу на довкілля, земельного, природоресурсного, екологічного, аграрного, господарського, цивільного, містобудівного, інвестиційного, адміністративного та іншого законодавства з метою запобігання господарській діяльності, яка негативно впливає на довкілля, та створення якісного життєвого середовища українського народу. Також нагальними постають практичні проблеми з узгодження законодавства з оцінки впливу на довкілля із земельним, аграрним, екологічним та іншим законодавством України з врахуванням вимог Угоди про асоціацію України з ЄС, виконання інших міжнародних угод з питань охорони навколишнього природного середовища та збереження довкілля для прийдешніх поколінь. Водночас, відповідне національне законодавство потребує суттєвого удосконалення з метою: забезпечення достовірності, повноти та актуальності відомостей, що містять інформацію з питань оцінці впливу на довкілля, посилення гарантій реальної участі громадськості у процесі вказаної оцінки впливу та зменшення можливостей для зловживань з боку заявників та органів оцінки при проведенні відповідної процедури. Крім того, учасники Круглого столу висловили стурбованість щодо невиправданого звуження обсягів викладання аж до виключення із навчальних планів вищих юридичних навчальних закладів таких навчальних дисциплін, як земельне право, аграрне право, екологічне право, внаслідок чого обговорювані теоретичні і практичні проблеми з оцінки впливу на довкілля не можна буде вирішувати, оскільки вони не матимуть належного освітнього пізнання і науково-теоретичного осмислення і обґрунтування щодо забезпечення права на життя і здоров'я людей, здійснення прав на землю та інші природні ресурси, права на безпечне для життя і здоров'я довкілля, забезпечення раціонального використання і охорони земель, забезпечення сталого розвитку суспільства у демократичні, правовій і соціальній державі.


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net