Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІПтНПЕ
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Відбулись щорічні загальні збори Національної академії правових наук України
15 березня 2019 р. у м. Харкові в приміщенні Національної академії правових наук України відбулися засідання президії та щорічні загальні збори НАПрН України, на яких було розглянуто важливі питання її життєдіяльності – підбиття підсумків роботи в 2018 році, вирішення ряду організаційно-кадрових питань та окреслення основних завдань на 2019 рік, затвердження академіків-секретарів відділень, вибори членів президії НАПрН України, затвердження директора Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса.

Зранку пройшло засідання президії НАПрН України. Участь в засіданні прийняли почесний президент НАПрН України Тацій Василь Якович, президент НАПрН України Петришин Олександр Віталійович, перший віце-президент Кучерявенко Микола Петрович, віце-президент – керівник Київського регіонального центру НАПрН України Кузнєцова Наталія Семенівна, головний учений секретар Журавель Володимир Андрійович, члени президії, директори науково-дослідних інститутів, представники регіональних центрів. На засіданні розглянуто низку важливих питань з діяльності Національної академії правових наук України та її структурних підрозділів, зокрема заслухано звіт про основні підсумки діяльності Національної академії правових наук України у 2018 році, звіт про витрачання бюджетних коштів Національною академією правових наук України у 2018 році, заслухано питання щодо результатів перевірки Національної академії правових наук України Державною аудиторською службою України, державної атестації наукових установ Національної академії правових наук України, оголошено конкурс відбору наукових робіт, що плануються до виконання науково-дослідними інститутами НАПрН України за рахунок коштів державного бюджету. Також рішенням президії НАПрН України Борисову Вячеславу Івановичу, дійсному члену (академіку) НАПрН України, доктору юридичних наук, професору присвоєно звання почесного директора Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

На засіданнях відділень НАПрН України було обрано академіків-секретарів, їх заступників та вчених секретарів відділень. Після засідання відділень розпочали роботу загальні збори Національної академії правових наук України. У роботі загальних зборів взяли участь керівництво академії, дійсні члени (академіки), члени-кореспонденти, делегати науково-дослідних установ НАПрН України, представники органів державної влади, місцевого самоврядування та національних галузевих академій наук.

Розпочали роботу загальних зборів з нагородження. Золотою медаллю Національної академії правових наук України нагороджено Кузнєцову Наталію Семенівну – віце-президента – керівника Київського регіонального центру НАПрН України, дійсного члена (академіка) НАПрН України, доктора юридичних наук, професора, лауреат Державної премії у галузі науки і техніки, Заслуженого діяча науки і техніки України. Дійсних членів (академіків) НАПрН України Панова Миколу Івановича та Скрипнюка Олександра Васильовича нагороджено почесними відзнаками Національної академії наук України з нагоди 100-річчя НАН України.

Зі звітною доповіддю про діяльність Національної академії правових наук України у 2018 р. виступив президент НАПрН України Олександр Віталійович Петришин. «В сьогоднішніх складних умовах підвищується наша відповідальність за збереження та розвиток Академії, її реформування відповідно до потреб часу. Необхідно підвищити роль наукових установ академії у науковому забезпеченні конституційно-правових реформи, законотворчій діяльності Верховної Ради України, проведенні наукових експертиз проектів законів та гармонізації законодавства України з нормами Європейського Союзу», – зазначив у доповіді Олександр Віталійович. Також розглянуто та затверджено Звіт про витрачання бюджетних коштів Національною академією правових наук України у 2018 році.

Крім цього, прийнято наступні рішення загальних зборів Академії:

1. Академіками-секретарями відділень затверджено:

  • по відділенню теорії та історії держави і права - дійсного члена (академіка) НАПрН України Гончаренка Володимира Дмитровича;
  • по відділенню державно-правових наук та міжнародного права - дійсного члена (академіка) НАПрН України Битяка Юрія Прокоповича;
  • по відділенню цивільно-правових наук - члена-кореспондента НАПрН України Кохановську Олену Велеонінівну;
  • по відділенню екологічного, господарського та аграрного права - дійсного члена (академіка) НАПрН України Шемшученка Юрія Сергійовича;
  • по відділенню кримінально-правових наук - дійсного члена (академіка) НАПрН України Бауліна Юрія Васильовича.

2. За результатами таємного голосування членами президії НАПрН України, що ввійшли до її складу не за посадою, обрано Бобкову Антоніну Григоріївну – керівника Донецького регіонального наукового центру НАПрН України, дійсного члена (академіка) НАПрН України, доктора юридичних наук, професора; Гетьмана Анатолія Павловича – заступника академіка-секретаря відділення екологічного, господарського та аграрного права НАПрН України, дійсного члена (академіка) НАПрН України, доктора юридичних наук, професора; Грищука Віктора Климовича – керівника Західного регіонального наукового центру НАПрН України, члена-кореспондента НАПрН України, доктора юридичних наук, професора; Ківалова Сергія Васильовича – керівника Південного регіонального наукового центру НАПрН України, дійсного члена (академіка) НАПрН України, доктора юридичних наук, професора.

3. На посаді директора Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України затверджено доктора юридичних наук, старшого наукового співробітника Батиргареєву Владиславу Станіславівну.


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net