Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Вручення премії імені Ярослава Мудрого
17 листопада 2011 року відбулося спільне засідання президії Національної академії правових наук України та вченої ради Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», в якому брали участь Голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Л.І. Фесенко, Генеральний прокурор України В.П. Пшонка, голова Харківської обласної державної адміністрації М.М. Добкін, Харківський міський голова Г.А. Кернес, Голова Харківської обласної ради С.І. Чернов та ін.

Спільним рішенням президії Національної академії правових наук України та вченою радою Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» були вручені Премії імені Ярослава Мудрого за видатні заслуги науковців-правознавців та практиків-юристів України в розбудові правової демократичної держави України.

Лауреатами Премії імені Ярослава Мудрого у 2011 році визнані науковці Університету:


У номінації «За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства»


– за науково-практичний коментар «Конституція України»

Барабаш Юрій Григорович, доктор юридичних наук, доцент, проректор з навчальної роботи Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» ;

Воронова Лідія Костянтинівна, доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного та адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік НАПрН України;

Кузнєцова Наталія Семенівна, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік НАПрН України;

Прилипко Сергій Миколайович, доктор юридичних наук, професор кафедри трудового права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», член-кореспондент НАПрН України;

Рабінович Петро Мойсейович, доктор юридичних наук, професор кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, академік НАПрН України;

Серьогіна Світлана Григорівна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри державного будівництва Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

Табачник Дмитро Володимирович, доктор історичних наук, професор, Міністр освіти і науки, молоді та спорту України, академік НАПрН України;

Федоренко Владислав Леонідович, доктор юридичних наук, професор, заступник начальника Навчально-наукового інституту заочної та дистанційної роботи Національної академії внутрішніх справ.


– за монографії: «Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження)», «Проблеми забезпечення ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні»:

Баулін Юрій Васильович, доктор юридичних наук, професор, суддя Конституційного Суду України, академік НАПрН України;

Борисов Вячеслав Іванович, доктор юридичних наук, професор, директор Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України, академік НАПрН України;

Батиргареєва Владислава Станіславівна, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, вчений секретар Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України;

Голіна Володимир Васильович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінології та кримінально- виконавчого права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», член-кореспондент НАПрН України;

Сердюк Олександр Васильович, доктор юридичних наук, доцент, головний науковий співробітник сектору дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України;

Сібільова Наталія Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач відділу дослідження проблем слідчої, судової та прокурорської діяльності Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України;

Шило Ольга Георгіївна, кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник сектору дослідження проблем судової діяльності Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України;

Шостко Олена Юріївна, доктор юридичних наук, доцент, завідувач сектору дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України.


– за монографію «Політична система України: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави»

Гринюк Роман Федорович, доктор юридичних наук, професор, декан економіко-правового факультету, завідувач кафедри конституційного і міжнародного права Донецького національного університету;

Крупчан Олександр Дмитрович, кандидат юридичних наук, доцент, директор Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва, Заслужений юрист України, академік НАПрН України;

Медведчук Віктор Володимирович, доктор юридичних наук, професор, голова Ради громадського об’єднання незалежного Українського центру правових ініціатив і експертиз «Правова держава», академік НАПрН України;

Петришин Олександр Віталійович, доктор юридичних наук, професор, перший віце-президент Національної академії правових наук України, академік НАПрН України;

Прокопов Денис Євгенович, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри історії та філософії права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Скрипнюк Валентина Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін Національного університету «Острозька академія»;

Француз Анатолій Йосипович, кандидат юридичних наук, професор, генерал-майор міліції, Почесний президент Федерації боксу, Член Національної спілки журналістів України, Заслужений юрист України.


У номінації «За видатні заслуги в галузі підготовки юридичних кадрів»:


Ківалов Сергій Васильович, доктор юридичних наук, професор, народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, академік НАПрН України.


У номінації «За видатні заслуги в законотворчій, судовій і правозастосовній діяльності»:


Пшонка Віктор Павлович, кандидат юридичних наук, Генеральний прокурор України, член Вищої ради юстиції України.

Фесенко Леонід Іванович, Голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.


У номінації «За підготовку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти»:


– за підручник «Адміністративне право»:

Битяк Юрій Прокопович, доктор юридичних наук, професор, перший проректор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», академік НАПрН України;

Богуцький Володимир Володимирович, кандидат юридичних наук,доцент кафедри адміністративного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

Гаращук Володимир Миколайович, доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», член-кореспондент НАПрН України;

Зуй Валентина Василівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

Матюхіна Наталія Петрівна, доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

Тищенко Микола Маркович, доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

Червякова Олена Борисівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

Шульга Марія Герасимівна, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».


– за підручник «Фінансове право. Академічний курс»:

Орлюк Олена Павлівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри фінансового права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент НАПрН України.

– за підручник «Аграрне право України»:

Гафурова Олена Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З.Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Єрмоленко Володимир Михайлович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Курило Володимир Іванович, доктор юридичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту земельних ресурсів та правознавства, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету біоресурсів і природокористування України, академік Академії наук вищої освіти України;

Панькова Лілія Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Піддубний Олексій Юрійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України.


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net