Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІПтНПЕ
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Відбулась презентація Центру медико-правових досліджень НАПрН України та НАМН України
12 жовтня 2018 року у Київському регіональному центрі НАПрН України відбувся круглий стіл з обговорення сучасних проблем правового регулювання медичної діяльності. У рамках даного заходу був презентований нещодавно створений Центр медико-правових досліджень, утворений спільним рішенням Національної академії правових наук України та Національної академії медичних наук України на базі Київського регіонального центру НАПрН України. Центр утворений з метою вивчення проблем захисту прав людини в сфері медицини та формування науково-дослідницької бази в галузі медичного права України.

До роботи круглого столу були запрошені науковці та практики, які представляють юридичну та медичну спільноту. Серед правників активно долучились до обговорення проблем медичного права доктора юридичних наук, професора, академіки НАПрН України Н.О. Гуторова, Н.С. Кузнєцова, Р.А. Майданик, Н.М. Оніщенко, В.П. Тихий, В.І. Шакун, члени-кореспонденти НАПрН України В.В. Лемак, А.А. Музика, М.Є. Шумило. Чимало було і фахівців медичної галузі, зокрема систему органів та установ НАМН України, МОЗ України представляли С.І. Іляшова, О.О. Петриченко, Е.В. Глущенко, Р.В. Деркач, В.І. Назаренко, О.Г. Алєксєєв, С.П. Борщов, О.І. Турос, М.А. Аніщенко та інші спеціалісти.

У вітальному слові Віце-президент – керівник Київського регіонального центру НАПрН України, академік НАПрН України Н.С. Кузнєцова підкреслила важливість та значущість проблематики пошуку належних правових рішень у складних медичних ситуаціях. Було акцентовано увагу присутніх на тій обставині, що залучення до роботи Центру як правників, так і медичних працівників є позитивною обставиною, оскільки це забезпечить більш об’єктивний характер досліджень. Наведено проблемні аспекти сучасної медичної реформи, зокрема складність правового аналізу декларації, що пацієнт має підписати з лікарем первинної ланки надання медичної допомоги.

На проблематиці історії створення Центру медико-правових досліджень акцентував у виступі свою увагу академік НАПрН України В.І. Шакун. Крім того, актуалізовано доцільність дослідження впливу іонізуючого випромінювання на психічний стан та поведінку людини, репродуктивні права людини та сурогатне материнство, правовий характер народження дитини.

Член-кореспондент НАПрН України, суддя Конституційного Суду України В.В. Лемак поділився із присутніми інформацією про розгляд напередодні єдиним органом конституційної юрисдикції справи про право недієздатних осіб щодо звернення до державної влади. Також варто очікувати на потенційне збільшення кількості конституційних скарг, які пересічні громадяни направлятимуть до КСУ.

Керівник Центру медико-правових досліджень НАПрН України та НАМН України, член-кореспондент НАПрН України С.Г. Стеценко продемонстрував ключові напрями діяльності Центру, якими визначено науково-експертний, правотворчий, правопросвітній, правовиховний, теоретико-методологічний та практичний медико-правовий. Доповідачем конкретизовано сутність та наповнення даних напрямів. Наведено власне бачення правових проблем сучасної медичної реформи та шляхи їх подолання.

Цікаві і змістовні доповіді, намагання зрозуміти сутність медико-правових досліджень та пояснити об’єктивно існуючі відмінності у поглядах юристів та медиків на складні явища медичної діяльності, - все це і не тільки характеризувало проведений круглий стіл. Матеріали даного науково-практичного заходу будуть надруковані. Інформацію щодо діяльності Центру медико-правових досліджень можна отримати на сторінці Центру в рамках офіційного сайту Київського регіонального центру НАПрН України.


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net