Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Міжнародна науково-практична конференція
"Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства"
16 березня 2012 року кафедрами цивільного права № 1 та № 2 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» разом з Національною академією правових наук України та Харківським обласним осередком Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України» проведена Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 90-річчю з дня народження професора, доктора юридичних наук, члена-кореспондента АН УРСР, талановитого організатора юридичної освіти та громадського діяча, ректора Харківського юридичного інституту ім. Ф. Е. Дзержинського з 1962 по 1987 р.р. - Василя Пилиповича Маслова на тему: «Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства».

Проведення конференцій, присвячених пам’яті В. П. Маслова, було започатковано ще у 2003 році і з того часу кожного року збирає видатних цивілістів і молодих вчених з різних вузів не тільки України, а й інших країн - РФ, Молдови, Узбекистану, Казахстану, а також практичних робітників – суддів, нотаріусів, юрисконсультів.

До початку конференції її учасники отримали Збірник тез виступів і доповідей учасників конференції з вступним словом доктора юридичних наук, професора, ректора Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Президента Національної академії правових наук України, академіка НАПрН України В. Я. Тація.

В межах конференції відбулася презентація 2-го тому монографічного дослідження «Харківська школа цивілістики» (випуск цієї серії започаткований у 2011 році), присвяченого проблемам права власності, оскільки саме ця проблематика проходила червоною стрічкою через усю творчість В. П. Маслова.

Учасникам конференції була запропонована виставка наукових праць представників Харківської цивілістичної школи минулого і сучасності.

Відкрив конференцію проректор з наукової роботи Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України Гетьман А. П., який підкреслив, що Василь Пилипович Маслов відносився до покоління людей високої мужності, обпалених суворою школою Великої Вітчизняної війни. Він був одним із яскравих представників могутньої когорти цивілістів радянського періоду, який сформувався і виріс на кафедрі цивільного права Харківського юридичного інституту. Значним є його творчий доробок, який складає понад 50 друкованих праць, з яких 7 монографій, багато навчальних посібників та статей. Він є співавтором підручників з цивільного й сімейного права, за один з яких у 1984 р. В. П. Маслов і значна група співавторів одержали Державну премію України РСР в галузі науки і техніки. Наприкінці вступного слова проректор Гетьман А. П. побажав усім учасникам конференції плідної роботи на пленарному і в секційних засіданнях.

Своїми спогадами про вчителя поділилися завідуюча кафедрою цивільного права №1, професор, член-кореспондент НАПрН України В. І. Борисова, професор кафедри цивільного права №1, член-кореспондент НАПрН України І. В. Жилінкова, а також асистент кафедри цивільного права №2, онука В. П. Маслова – К. О. Маслова-Юрченко. Вона, продовжуючи справу діда, обрала для дисертаційного дослідження договір андерайтингу, а тому висвітлила в своїй доповіді основні положення, які виносить на захист роботи.

З науковими доповідями на конференції виступили: професор кафедри цивільного права Кубанського державного університету Т. Д. Чепіга, тема доповіді «Актуальність правових ідей В. П. Маслова про загальну власність; доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач відділом проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України Я. М. Шевченко, тема доповіді «Приватне і публічне право в регулюванні цивільних правовідносин»; доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент НАПрН України О. В. Кохановська, тема доповіді «Поняття «інтелектуальна власність», «інтелектуальні права», «виключні права» та «інформаційно права»: співвідношення і теоретичне обгрунтування, вплив на розвиток теорії права інтелектуальної власності і інформаційних прав»; доктор юридичних наук, професор, завідуючий кафедрою цивільних і господарських дисциплін МФЮА Р. Б. Шишка, тема доповіді «Відносини власності: проблеми, пошуки рішень»; доктор юридичних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України Галянтич М. К.; кандидат юридичних наук, доцент, декан економіко-правового факультету, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського Національного університету імені І. І. Мечнікова В. І. Труба, тема доповіді «До питання про правову характеристику правовідносин між батьками та дітьми»; кандидат юридичних наук, доцент, завідуюча кафедрою цивільного права і процесу Донецького національного університету О. С. Янкова, тема доповіді «Здійснення діяльності, що суперечить установчим документам, як підстава ліквідації юридичної особи»; кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу Львівського національного університету імені Івана Франка І. Є. Якубівський, тема доповіді «Авторське право на службовий твір: окремі проблеми правового регулювання»; кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права № 1 НУ «ЮАУ ім. Я. Мудрого» В. М. Ігнатенко, тема доповіді «До питання про виконання недоговірних регулятивних зобов’язань»; кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права № 1 НУ «ЮАУ ім. Я. Мудрого» І. Й. Пучковська, тема доповіді «Основна функція видів забезпечення виконання зобов’язання – захисна; кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка О. О. Первомайський, тема доповіді «Участь держави Україна в цивільних процесуальних відносинах: окремі питання теорії та практики»; кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права НУ «ЮАУ ім. Я. Мудрого» Селіванова І. А., тема доповіді: «Актуальні проблеми законодавства з питань правового режиму державного майна». В обговоренні доповідей прийняли активну участь усі учасники конференції.

Світлу пам’ять про визначного вченого, талановитого організатора юридичної освіти, громадського діяча і чудову людину збережуть усі, хто його знав.

17 березня в межах заходів, присвячених 90-річчю з дня народження В. П. Маслова, відбулася I Всеукраїнська студентська науково-практична конференція на тему: «Проблеми цивільного права очима молодих науковців», в якій прийняли участь студенти не тільки НУ «ЮАУ ім. Я. Мудрого», а й інших вищих навчальних закладів України, а також викладачі кафедри цивільного права №1. Перед студентами виступили завідувач кафедрою цивільного права №1 професор В. І. Борисова та заступник декана Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури к.ю.н., асистент Р. І. Таш'ян.

Учасники конференції отримали Збірку тез своїх виступів.


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net