Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Відбувся круглий стіл на тему: «Державна служба в Україні: становлення, розвиток та наближення до європейських стандартів»
13 червня 2018 року в рамках відзначення у місті Києві 100-річчя запровадження державної служби у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) був проведений круглий стіл на тему: «Державна служба в Україні: становлення, розвиток та наближення до європейських стандартів».

В роботі круглого столу взяли участь Віце-президент Національної академії правових наук України - керівник Київського регіонального центру, дійсний член (академік) НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Наталія Кузнєцова та начальник зв’язків з державними органами та міжнародними організаціями Управління планування та координації правових досліджень в Україні апарату президії Національної академії правових наук України доктор юридичних наук Анатолій Коструба.

Учасники круглого столу обговорили стратегічні завдання реформування державної служби, наближення її до європейських стандартів, визначення основних етапів становлення та розвитку державної служби в системі державного управління, формування позитивного іміджу влади.

Наталія Кузнєцова у своєму виступі зупинилася на проблемах правового забезпечення державної служби і зазначила, що державна служба в усі часи відігравала важливу роль у розвитку будь-якої держави. Проте історія яскраво свідчить, що найбільшого розвитку державна служба отримала в тих країнах, де суспільно-державне життя гуртувалося саме на демократичних засадах.

Наразі базовим законом, який в цілому відповідає сучасним потребам і запитам, що виникають на новітньому етапі розвитку держави і суспільства України, є Закон України «Про державну службу», прийнятий у грудні 2015 року. Окрім цього, основні цілі реалізації державної кадрової політики у сфері проходження державної служби визначені у Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, яка передбачає подолання негативних тенденцій розвитку людських ресурсів та стимулювання позитивних процесів кадрового розвитку, створення правового, організаційного, ресурсного забезпечення для всебічної реалізації трудового, творчого та інтелектуального потенціалу особистості, консолідацію зусиль усіх суб’єктів державної кадрового політики.

У підсумку Наталія Кузнєцова підкреслила, що входження України в Європейський адміністративний простір, а також створення в Україні професійної, політично-неупередженої, стабільної, відповідальної, авторитетної і ефективної державної служби, сприятиме реалізації ключових її законодавчо визначених засад – верховенства права, законності, професіоналізму, патріотизму, доброчесності, ефективності тощо.


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net