Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІПтНПЕ
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Відбулося онлайн-засідання президії
Національної академії правових наук України
12 березня 2021 року відбулося засідання президії Національної академії правових наук України. Враховуючи карантинні обмеження, засідання відбулось в онлайн-режимі відеоконференції. Участь в засіданні взяли президент НАПрН України Петришин Олександр Віталійович, почесний президент НАПрН України Тацій Василь Якович, віце-президент – керівник Київського регіонального центру НАПрН України Кузнєцова Наталія Семенівна, головний учений секретар НАПрН України Журавель Володимир Андрійович, члени президії, академіки-секретарі відділень, директори науково-дослідних інститутів, керівники регіональних центрів Академії.

На засіданні розглянуто низку важливих питань діяльності Національної академії правових наук України та її структурних підрозділів, зокрема:

- заслухано звіт президента НАПрН України Олександра Петришина про основні підсумки діяльності Національної академії правових наук України за 2020 рік;

- затверджено звіт про витрачання бюджетних коштів Національною академією правових наук України у 2020 році;

- схвалено проекти Стратегії розвитку Національної академії правових наук України на 2021-2025 роки та нової редакції Статуту Національної академії правових наук України;

- розглянуто питання щодо виборів президента та членів президії Національної академії правових наук України;

- внесено зміни до розподілу обов’язків між членами президії Національної академії правових наук України;

- обговорено проведення конкурсного оцінювання тематики наукових робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету у науково-дослідних установах НАПрН України;

- рекомендовано до затвердження на посаді директорів Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності та Київського регіонального центру НАПрН України;

- затверджено на посаді заступника директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України.
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net