Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем
правового статусу внутрішньо переміщених осіб
та забезпечення гендерної рівності
Російська агресія в Донецькій та Луганській областях, анексія Криму призвели до найбільшого переселення в Україні. Станом на 22 травня 2017 року Міністерством соціальної політики України взято на облік 1 584 439 переселенців або 1 276 674 сім'ї з Донбасу і Криму. Дніпро – адміністративний центр Дніпропетровської області, розташоване за 230 км від лінії розмежування непідконтрольних уряду територій, таке географічне положення робить його не тільки транзитним пунктом для внутрішньо переміщених осіб, а й одним з основних міст-реципієнтів переселенців. Серед політичних, економічних, соціальних проблем адаптації внутрішньо переміщених осіб до нових умов життя загострюється проблема гарантування їх недискримінації, в тому числі гендерної.

Одним із напрямів реагування на збройний конфлікт є забезпечення потреб громадян відносно попередження насильства щодо жінок і домашнього насильства, гендерно обумовленого насильства на непідконтрольній території, гарантування недискримінації внутрішньо переміщених осіб в різних сферах суспільного життя.

У зв’язку з цим 16 березня 2017 року Президія Національної академії правових наук України прийняла рішення про створення Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності з подвійним підпорядкуванням Науково-дослідному інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України та Дніпропетровському державному університету внутрішніх справ. Основним завданням Лабораторії є проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень проблем реалізації політики у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина, прав внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності.

Завідувачем лабораторії призначено доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України Наливайко Ларису Романівну. До складу Лабораторії увійшли науковці і практичні фахівці, які вивчають різні аспекти забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності.

Лабораторією проводяться дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності на монографічному рівні. Крім того, із зазначеної проблематики, співробітники Лабораторії готують фахові наукові статті та здійснюють підготовку студентів юридичного факультету до конкурсів наукових робіт.

З моменту створення Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності налагоджена співпраця з Представництвом Фонду народонаселення ООН, Управлінням Верховного Комісара ООН з прав людини, Проектом Ради Європи «Посилення захисту прав людини, внутрішньо переміщених осіб», Дніпропетровською обласною державною адміністрацією, Дніпропетровською обласною радою, Головним управлінням національної поліції у Дніпропетровській області, Центрами надання безоплатної правової допомоги і громадськими організаціями та ін. Організовано і проведено понад 30 науково-практичних заходів, присвячених реалізації гендерних підходів у місцевих та регіональних програмах, протидії насильству в сім'ї, гендерним аспектам євроінтеграції, правам жінок на гідну працю, гендерній рівності та недискримінації в освітній сфері, роботі з ВПО та громадянами, які постраждали від гендерно обумовленого насильства, міжвідомчому реагуванню на гендерно-обумовлене насильство у контексті надання допомоги постраждалим від конфлікту на Сході України, зміцненню міжвідомчого реагування на гендерно-обумовлене насильство в Україні та ін.

З метою популяризації досліджуваної проблематики, актуалізації інтересу до її вивчення серед студентства, співробітниками Лабораторії та співорганізаторами проведено ІІІ Міжнародний студентський саміт на тему: «Перспективи збереження і розвитку демократичних тенденцій функціонування держави в умовах загострення глобалізаційних викликів», в рамках якого обговорені проблеми правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності. Саміт проводиться за участю провідних вітчизняних та зарубіжних науковців, політиків, юристів-практиків, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, здобувачів вищої освіти з ВНЗ України, США, Польщі, Румунії. На Саміті з проектом виступили здобувачі вищої освіти. Майстер-класи для учасників проводили професори з університетів США.

В рамках роботи семінару «Гендерно-обумовлене насильство: що потрібно знати організаціям, які працюють з ВПО та громадами в Дніпропетровській області», організованого Проектом Ради Європи «Посилення захисту прав внутрішньо переміщених осіб в Україні» та Представництвом Фонду народонаселення ООН в Україні, співробітники провели презентацію навчально-наукових можливостей Лабораторії у сфері забезпечення гендерної рівності та захисту прав внутрішньо переміщених осіб – узгоджену систему напрямів роботи Лабораторії, яка включає наукову, навчальну, правозахисну, правопросвітницьку, волонтерську діяльність, обумовленість такої діяльності громадськими потребами та запитами органів публічної влади.

За сприяння голови постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО І. В. Фріз, співробітники Лабораторії організували і провели науково-практичну конференцію на тему «Сучасні виклики, які стоять перед Україною та НАТО». В її межах розглядались проблеми гарантування гендерної рівності в процесі реалізації політики НАТО, перспективи вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб.

Проведено масштабну роботу спільно з Координаційною радою з питань сімейної та гендерної політики, запобігання насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми при Дніпропетровській обласній державній адміністрації з метою підготовки Методичних рекомендацій щодо забезпечення захисту та надання (правової) допомоги особам, які постраждали від насильства за ознаками статі (гендерно-обумовленого насильства).

Співробітники Лабораторії, разом з партнерами розробили Методичні рекомендації для патрульної поліції щодо попередження домашнього та гендерно-обумовленого насильства під керівництвом Каспера Піка – Представника Фонду народонаселення ООН в Україні.

Співробітники Лабораторії є членами Координаційної ради з питань сімейної, гендерної політики, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми при Дніпропетровській обласній державній адміністрації; беруть участь у засіданнях Міжвідомчої робочої групи з питань попередження насильства за ознакою статі при Координаційній раді з питань сімейної та гендерної політики, запобігання насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми при Дніпропетровській обласній державній адміністрації; у заходах Програми розвитку сімейної та гендерної політики у Дніпропетровській області 2012-2021 роки, а також реалізації Стратегії розвитку гендерної і сімейної політики у Дніпропетровському регіоні.

Одним з напрямів діяльності Лабораторії є участь у проведенні гендерних експертиз правових актів Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Дніпропетровської обласної ради.

Лабораторія організовує і проводить правопросвітницькі, інформаційно-консультативні заходи та тренінги для дітей, жінок, педагогів і соціальних працівників. Зокрема були проведені: семінар-тренінг із циклу «Соціально-психологічна характеристика осіб, які зазнають насильства в сім’ї та особливості психологічної допомоги при домашньому насильстві» для соцпрацівників (м. Дніпро, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ); семінар для школярів на тему «Великі права маленьких дітей» (м. Дніпро, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ); патріотична акція «Оберіг для захисника» для дітей Дніпропетровщини. (м. Дніпро); семінар-практикум на тему «Права людини і громадянина України в умовах сьогодення» (м. Дніпро).

Лабораторією організовано надання первинної безоплатної правової допомоги внутрішньо переміщеним особам та особам, які постраждали від гендерної дискримінації та сімейного насилля. Спільно Центрами надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Дніпро та Дніпропетровської області проведено обговорення співпраці щодо теоретичних і практичних питань надання безоплатної правової допомоги внутрішньо переміщеним особам та особам, які постраждали від проявів гендерної дискримінації та сімейного насилля. Лабораторією спільно з Гендерним інформаційно-консультаційним центром, Громадською організацією «Гендерний клуб Дніпро», Управлінням патрульної поліції м. Дніпра організовані щотижневі навчальні заняття «Самозахист для дівчат та жінок» (м. Дніпро).

Співробітники Лабораторії взяли участь у фотовиставці «Діти у війні», присвяченій дітям у прифронтових територіях України (Бельгія, Брюссель, Штаб-квартира НАТО).

В подальшому планується проведення масштабної роботи з метою надання теоретичних на практичних пропозицій щодо вирішення проблем у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина, прав внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали від проявів гендерної нерівності.

Завідувач Лабораторії
доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України
Наливайко Лариса Романівна

Укладення меморандуму з Дніпропетровською ОДА

ІІІ Міжнародний студентський саміт

Участь завідувача Лабораторії в Урочистостях з нагоди відзначення переможців всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок»

Панельна дискусія «Право жінки на гідну працю» в Дніпропетровській обласній державній адміністрації

Форум на тему «Досвід реалізації гендерних підходів у місцевих та регіональних програмах в рамках проекту «Підвищення значимості жінок та боротьба з гендерними стереотипами у національній та місцевій політиці України»

Семінар на тему «Гендерне насильство в ситуації конфлікту» спільно з Представництвом фонду народонаселення ООН в Україні

Семінар «Гендерно обумовлене насильство: що потрібно знати організаціям, які працюють з ВПО та громадами у Дніпропетровській області» рамках Проекту Ради Європи «Посилення захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб в Україні»

Укладання меморандуму з Представництвом фонду народонаселення ООН в Україні

Співпраця з Обласною клінічною лікарнею ім. І. І. Мечнікова

Укладення меморандуму з Управлінням патрульної поліції у м. Дніпрі
про співпрацю у сфері запобіганні та боротьби з насиллям в сім’ї та гендерно обумовленим насиллямНаверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net