Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Засідання Координаційного бюро
з інформаційного права та інформаційної безпеки
11 січня 2012 року відбулося засідання Координаційного бюро з інформаційного права та інформаційної безпеки, створеного згідно з рішенням президії НАПрН України від 30.06.2011 № 78/10 з метою розвитку правової науки та координації фундаментальних і прикладних правових досліджень в інформаційній сфері. Засідання Бюро підготовлено Науково-дослідним центром правової інформатики і проведено на базі Київського регіонального центру НАПрН України. У роботі Бюро, до складу якого увійшли провідні вчені та експерти інформаційної сфери, також взяли участь представники Ради національної безпеки і оборони України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України та інших державних органів.

В ході засідання схвалено проект Положення про Координаційне бюро, створено робочу групу з питань кодифікації інформаційного законодавства України, затверджено план роботи Бюро на 2012 рік, яким зокрема, передбачено розгляд проекту Концепції кодифікації інформаційного законодавства, проектів нормативно-правових актів, що стосуються державної інформаційної політики, проведення аналізу захищених дисертацій і затверджених тем дисертаційних досліджень в галузі інформаційного права тощо.

Крім цього, з метою правового забезпечення становлення і розвитку інформаційного суспільства схвалено пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011 – 2015 рр., затверджених загальними зборами НАПрН України 24 вересня 2010 року.
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net